Xã hội
Sơn La: Tăng cường hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành trong phòng chống tệ nạn mại dâm
02:37 PM 21/08/2020
(LĐXH) Thời gian qua, Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh Sơn La đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn trên địa bàn tỉnh.
Nhằm tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm, năm 2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn tổ chức Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh (Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh); sửa đổi bổ sung và ban hành quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh.
Tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm
(Ảnh minh họa)
Theo số liệu thống kê năm 2019, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 1.513 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có điều kiện, trong đó có 755 Cơ sở lưu trú khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà cho thuê; 310 Nhà hàng Karaoke và cơ sở massage; 02 cơ sở Vũ trường “Bar”. Bên cạnh đó, loại hình kinh doanh khác là nhà hàng ăn uống, quán cà phê, cắt tóc gội đầu thư giãn” có 446 cơ sở. Tổng số nhân viên lao động tại các cơ sở kinh doanh là 2.715 người.
Cũng theo thống kê, số cơ sở nghi vấn có liên quan đến tệ nạn mại dâm là 07 cơ sở; 10 đối tượng nghi vấn liên quan đến việc môi giới, chứa chấp người bán dâm; số nhân viên nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm khoảng là trên 25 người. Tính đến ngày 24/12/2019, Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh đã tiến hành phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành huyện, thành phố tiến hành kiểm tra tại địa bàn 10 huyện, với 70 cơ sở kinh doanh dịch vụ. Về cơ bản, các cơ sở kinh doanh đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đảm bảo điều kiện về an ninh trật tự, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong phòng, chống tệ nạn mại dâm; ký kết hợp đồng lao động với nhân viên; tổ chức cho nhân viên khám sức khỏe định kỳ theo quy định. Tuy nhiên tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ vẫn còn có những thiếu sót như thiếu trang bị bảo hộ lao động cho nhân viên; nhân viên phục vụ, lễ tân khám sức khỏe chưa đúng định kỳ; hợp đồng lao động vẫn còn sơ sài chưa ghi đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng. Nhằm kịp thời khắc phục những thiếu sót của cơ sở kinh doanh, Đội kiểm tra đã nhắc nhở, yêu cầu cơ sở kinh doanh khắc phục, hoàn thiện đầy đủ những thiếu sót được nêu ra, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ.
Cùng với đó, Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh đã thực hiện tư vấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh cho chủ cơ sở kinh doanh và nhân viên về các nội dung quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh, lao động và các văn bản, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm. Qua đó đã góp phần tích cực vào việc phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm pháp luật trong phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, hoạt động mại dâm trá hình.
Đội Kiểm tra liên ngành tỉnh kiên quyết xử lý hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi vi phạm hoạt động mại dâm (Ảnh minh họa)
Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La, Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh đã thực hiện đúng nội dung kế hoạch kiểm tra được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; kịp thời chấn chỉnh những vi phạm, thiếu sót của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, góp phần giúp các cơ sở kinh doanh dịch vụ nắm được các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm; phòng ngừa từ xa việc các cơ sở kinh doanh dịch vụ lợi dụng hoạt động kinh doanh để tổ chức hoạt động mại dâm, bao che cho hoạt động mại dâm. Lồng ghép được công tác thanh tra, kiểm tra với việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; các quy định của pháp luật trong phòng, chống mại dâm đến chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, giúp họ nâng cao được nhận thức và có ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong phòng, chống mại dâm và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ có điều kiện.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số ít cơ sở kinh doanh dịch vụ khi được kiểm tra còn có biểu hiện thiếu hợp tác trong công tác kiểm tra, rà soát tệ nạn mại dâm của Đội kiểm tra liên ngành; thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh còn có những thiếu sót, chưa kịp thời, hoặc thực hiện mang tính chất chống đối… Việc tìm hiểu các quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ có điều kiện của những hộ kinh doanh nhỏ vẫn còn nhiều hạn chế, vẫn còn có những cơ sở kinh doanh chưa nắm được các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh của mình, dẫn đến việc áp dụng và thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm tại cơ sở kinh doanh còn có những hạn chế nhất định.
Trong năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn toàn tỉnh; Phối hợp chặt chẽ với Đội kiểm tra liên ngành 178 huyện, thành phố, đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm tra phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các huyện, thành phố, tập trung cao cho những địa bàn có tình hình phức tạp hoặc có dư luận, phản ánh của nhân dân về tệ nạn mại dâm; cơ sở kinh doanh dịch vụ có biểu hiệu liên quan đến hoạt động mại dâm. Thực hiện công tác phối hợp xử lý những sai phạm, thiếu sót của các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành có thành viên tham gia Đội kiểm tra liên ngành để chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đội kiểm tra liên ngành và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo chuyên ngành; tiếp nhận, xử lý thông tin của người dân liên quan đến tệ nạn mại dâm, hoặc những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh.
Bên cạnh đó, cũng kiên quyết xử lý hoặc đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi vi phạm các quy định pháp luật về phòng chống tệ nạn mại dâm; thực hiện công tác kiểm tra, lồng ghép với công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến cơ sở kinh doanh dịch vụ./.
 Nguyễn Minh Anh