Kinh tế
Sabeco bị truy thu gần 2.500 tỷ đồng lợi nhuận Sabeco bị truy thu gần 2.500 tỷ đồng lợi nhuận
Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị truy thu 'ông lớn' ngành bia gần 2.500 tỷ đồng lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước, tương ứng tỷ lệ vốn nhà nước của Sabeco tại ...
1 2 3 4 5 6 7