Kinh tế
100.000 tấn điều kẹt cứng ở cảng 100.000 tấn điều kẹt cứng ở cảng
“Hiện nay, có hơn 100 ngàn tấn điều thô đang lênh đênh trên biển chưa vào đất liền vì bị kẹt ở cảng đi, cảng trung chuyển và cảng đến trong nước. Lý do kẹt có cả chủ q...
1 2 3 4 5 6 7