Kinh tế
Samsung Việt Nam công bố kết quả kinh doanh năm 2021 Samsung Việt Nam công bố kết quả kinh doanh năm 2021
(LĐXH)-Năm 2021, doanh thu của Samsung Việt Nam đạt 74,2 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 65,5 tỷ USD, tăng lần lượt 14% và 16% so với năm 2020
1 2 3 4 5 6 7