Kinh tế
Trung tâm thể thao Ninh Hiệp được “hô biến” thành cho thuê ki-ốt cho thuê, luật sư nói gì? Trung tâm thể thao Ninh Hiệp được “hô biến” thành cho thuê ki-ốt cho thuê, luật sư nói gì?
Công trình Trung tâm thể thao Ninh Hiệp hiện đang bị chủ đầu tư (CĐT) là Công ty Tân Hùng Minh “hô biến” thành khu ki-ốt, gian hàng để cho thuê kinh doanh thu lợi “khủ...
1 2 3 4 5 6 7