Xã hội
Bắc Giang: Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em Bắc Giang: Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em
(LĐXH) - Thời gian qua, các cấp, ngành của tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đến nay, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt g...
1 2 3 4 5 6 7