Xã hội
Hội LHPN Hà Nội: Công tác giám sát ở các cấp hội được triển khai có hiệu quả Hội LHPN Hà Nội: Công tác giám sát ở các cấp hội được triển khai có hiệu quả
(LĐXH) – Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI), trong những năm qua, Hội LHPN Hà Nội đã chú trọng triển kha...
1 2 3 4 5 6 7