Xã hội
Tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương Tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương
(LĐXH) – Ngày 6/3/2020, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tổ chức Hội thảo khởi động và Lập kế hoạch Dự án...
1 2 3 4 5 6 7