Xã hội
3 nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2019 nhận Giải thưởng L’Oréal – UNESCO 3 nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2019 nhận Giải thưởng L’Oréal – UNESCO
(LĐXH) Ngày 12/12/2019, tại Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, chương trình Giải thưởng L’Oréal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học đã trao học bổ...
1 2 3 4 5 6 7