Xã hội
Gia tăng tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp góp phần thúc đẩy bình đẳng giới Gia tăng tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp góp phần thúc đẩy bình đẳng giới
(LĐXH) - Theo báo cáo khoảng cách giới toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2017, Việt Nam xếp thứ 69/144 quốc gia xếp hạng về thu hẹp khoảng cách giữa nam và nữ...
1 2 3 4 5 6 7