Xã hội
Lồng ghép giới trong các chính sách lao động và việc làm nhằm thúc đẩy việc làm bền vững Lồng ghép giới trong các chính sách lao động và việc làm nhằm thúc đẩy việc làm bền vững
(LĐXH) - Trong 2 ngày 5-6/10, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức hội thảo “Lồng ghép giới trong các ch...
1 2 3 4 5 6 7