Lao động
Nghệ An tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho 1.264 người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Nghệ An tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho 1.264 người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
(LĐXH)- Ngày 5/5, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1191/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho 1.264 người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 41) theo quy...
1 2 3 4 5 6 7