Lao động
Hai nhóm chính sách theo Nghị quyết 68 ở Thái Nguyên chưa có hồ sơ đề nghị hưởng Hai nhóm chính sách theo Nghị quyết 68 ở Thái Nguyên chưa có hồ sơ đề nghị hưởng
(LĐXH)- Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch ...
1 2 3 4 5 6 7