Lao động
Đồng Tháp hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho 1.385 lao động Đồng Tháp hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho 1.385 lao động
(LĐXH)- Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến ngày 15/8/2022, tỉnh Đồng Tháp đã có 06/12 huyện, thành phố phê duyệt d...
1 2 3 4 5 6 7