Những kết quả tích cực trong công tác giáo dục nghề nghiệp ở Bình Định Những kết quả tích cực trong công tác giáo dục nghề nghiệp ở Bình Định
(LĐXH)-Thời gian qua, công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định luôn được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở ngành chứ...
1 2 3 4 5 6 7