Lùi thời gian tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia do dịch Covid-19 Lùi thời gian tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia do dịch Covid-19
(LĐXH)- Ngày 20/9, Ban Tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề Việt Nam đã thông báo lùi thời gian tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021 do tình hình dịch bệnh ...
1 2 3 4 5 6 7