Việt Nam xếp thứ 41/88 quốc gia về kỹ năng tiếng Anh toàn cầu Việt Nam xếp thứ 41/88 quốc gia về kỹ năng tiếng Anh toàn cầu
(LĐXH) - Theo Bảng xếp hạng đánh giá kỹ năng tiếng Anh của những người trưởng thành trên toàn cầu đã được EF Education Fist (tổ chức giáo dục lớn nhất thế giới về ngôn...
1 2 3 4 5 6 7