Doanh nghiệp đầu tiên được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Doanh nghiệp đầu tiên được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
(LĐXH) – Công ty Cổ phần kiểm định và tư vấn giáo dục Việt Nam là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp ...
1 2 3 4 5 6 7