Thứ trưởng Lê Tấn Dũng: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ tập trung chuyển đổi số để phát triển bền vững Thứ trưởng Lê Tấn Dũng: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ tập trung chuyển đổi số để phát triển bền vững
(LĐXH)- “Trong giai đoạn hiện nay, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ phải tập trung chuyển đổi số để phát...
1 2 3 4 5 6 7