Việt Nam tụt hạng chỉ số tiếng Anh trên bảng xếp hạng kỹ năng tiếng Anh toàn cầu Việt Nam tụt hạng chỉ số tiếng Anh trên bảng xếp hạng kỹ năng tiếng Anh toàn cầu
(LĐXH) EF Education First khảo sát hơn một triệu người trưởng thành trên toàn cầu cho thấy xu hướng trình độ tiếng Anh thế giới. Mặc dù chỉ giảm 0.63 điểm nhưng năm na...
1 2 3 4 5 6 7