Trường Đại học Lao động – Xã hội: Hội nghị Công chức – Viên chức và Người lao động năm 2020 thành công tốt đẹp Trường Đại học Lao động – Xã hội: Hội nghị Công chức – Viên chức và Người lao động năm 2020 thành công tốt đẹp
(LĐXH) - Ngày 22/01/2021, Trường Đại học Lao động – Xã hội tổ chức Hội nghị Công chức – Viên chức và Người lao động năm 2020 nhằm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nă...
1 2 3 4 5 6 7