Gian nan con chữ giữa đại ngàn Gian nan con chữ giữa đại ngàn
Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, nhiều em nhỏ trên Tây Nguyên đã phải sống xa gia đình, tự mình lo toan mọi thứ để được học chữ. Phía sau sự “tự lập” đó, có không...
1 2 3 4 5 6 7