Bắc Giang: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để hội nhập Cộng đồng ASEAN Bắc Giang: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để hội nhập Cộng đồng ASEAN
(LĐXH) – Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tỉnh Bắc Giang đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâ...
1 2 3 4 5 6 7