Trường Đại học Lao động – Xã hội điều chỉnh lịch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2020 Trường Đại học Lao động – Xã hội điều chỉnh lịch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2020
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Trường Đại học Lao động – Xã hội điều chỉnh lịch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2020 như sau:
1 2 3 4 5 6 7