Kinh tế
Lạng Sơn: Lại xảy ùn ứ nghiêm trọng xe container chở nông sản ở cửa khẩu Lạng Sơn: Lại xảy ùn ứ nghiêm trọng xe container chở nông sản ở cửa khẩu
Hàng trăm chiếc xe container chở hoa quả xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh thuộc huyện Văn Lãng, Lạng Sơn bị “chôn chân” xếp thành hàng dài như một đoàn...
1 2 3 4 5 6 7