Kinh tế
Phát động Chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa và Tháng Khuyến mại tập trung quốc gia 2020 Phát động Chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa và Tháng Khuyến mại tập trung quốc gia 2020
(LĐXH) Ngày 1/7/2020, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Lễ phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa và Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020.
1 2 3 4 5 6 7