Kinh tế
Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư và Grab Việt Nam tăng cường hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư và Grab Việt Nam tăng cường  hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp
(LĐXH)- ITPC-VCA và Grab Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ, hợp tác đẩy mạnh hoạt động nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản x...
1 2 3 4 5 6 7