Kinh tế
Viettel cung cấp dịch vụ 5G tại thành phố Thủ Đức Viettel cung cấp dịch vụ 5G tại thành phố Thủ Đức
(LĐXH)-Duy nhất mạng 5G Viettel dùng được trên điện thoại Samsung Note 20 Ultra 5G tại tất cả các điểm thử nghiệm.
1 2 3 4 5 6 7