Văn hóa - Thể thao
Ra mắt “Thẻ Du lịch Quốc gia” - Công cụ số hỗ trợ toàn diện cho khách du lịch  Ra mắt “Thẻ Du lịch Quốc gia” - Công cụ số hỗ trợ toàn diện cho khách du lịch
(LĐXH)- Sự kiện ra mắt “Thẻ Du lịch Quốc gia” có ý nghĩa quan trọng nhằm hình thành các nền tảng số ở tầm quốc gia và đưa vào ứng dụng thực tiễn trong ngành Du lịch. T...
1 2 3 4 5 6 7