Văn hóa - Thể thao
Ông Lâm Quang Thành đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2027 Ông Lâm Quang Thành đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2027
(LĐXH)- Sáng 12/11/2022, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam khoá III đã được tổ chức. Đại hội đã bầu Chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam kho...
1 2 3 4 5 6 7