Xã hội
Quảng Ninh triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình đẩy lùi tệ nạn ma túy Quảng Ninh triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình đẩy lùi tệ nạn ma túy
(LĐXH)- Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, trong đó có ma túy, đã được Sở LĐTB&XH Quảng Ninh quan tâm, chỉ đạo; chủ động, kịp thời trong công tác tham mưu; duy trì cá...
1 2 3 4 5 6 7