Xã hội
Tiếp tục hiện thực hóa cuộc chiến chống lại tội ác mua bán người Tiếp tục hiện thực hóa cuộc chiến chống lại tội ác mua bán người
(LĐXH)-Ngày 30.8.2019, Cục Phòng chống TNXH tổ chức Hội thảo chia sẻ về công tác thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 và nâng cao hiệu...
1 2 3 4 5 6 7