Xã hội
Bắc Giang tích cực đổi mới công tác cai nghiện Bắc Giang tích cực đổi mới công tác cai nghiện
Theo số liệu thống kê, hiện toàn tỉnh Bắc Giang có 200/230 xã, phường, thị trấn của 10/10 huyện, TP có người nghiện ma túy. Thống kê cho thấy, trên địa bàn tỉnh hiện c...
1 2 3 4 5 6 7