Xã hội
Sơn La: Triển khai Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2020 Sơn La: Triển khai Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2020
(LĐXH) Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện...
1 2 3 4 5 6 7