Thời sự
Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Trị đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị  Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Trị đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
(LĐXH) - Để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Đ...
1 2 3 4 5 6 7