Thời sự
Rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 Rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025
(LĐXH) - Ngày 17/7/2020, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã làm việc với Tổ công tác Đảng ủy Khối cac cơ quan Trung ương về công tá...
1 2 3 4 5 6 7