Kinh tế
Dự án bất động sản dở dang đổi chủ, dân bơ vơ Dự án bất động sản dở dang đổi chủ, dân bơ vơ
Những tưởng sang tên đổi chủ, dự án sẽ được triển khai tiếp. Nhưng nhiều dự án vẫn giậm chân tại chỗ khiến người mua nhà như ngồi trên đống lửa và gây bức xúc trong vấ...
1 2 3 4 5 6 7