Kinh tế
Cần có chiến lược toàn diện về giải quyết những vướng mắc của thị trường bất động sản nông nghiệp Cần có chiến lược toàn diện về giải quyết những vướng mắc của thị trường bất động sản nông nghiệp
(LĐXH) Đó là ý kiến của các đại biểu, chuyên gia tại Hội thảo: Kiến tạo thị trường bất động sản nông nghiệp: Thực trạng và kiến nghị chính sách diễn ra ngày 26/12/2019...
1 2 3 4 5 6 7