Kinh tế
Liên quan đến dự án Vườn Sen: CEN Land nói gì? Liên quan đến dự án Vườn Sen: CEN Land nói gì?
Trước các vấn đề của khách hàng và dự án Vườn Sen do Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ (CEN Land) phát triển và phân phối, công ty này vừa có những phản hồi chính thức.
1 2 3 4 5 6 7