Thời sự
Phấn đấu chi trả xong gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng trong tháng 6/2020 Phấn đấu chi trả xong gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng trong tháng 6/2020
(LĐXHH)- “Tập trung cao độ triển khai để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng trong tháng 6 năm 2020. Đẩy mạnh triển khai công tác chi trả tiền hỗ trợ người lao...
1 2 3 4 5 6 7