Thời sự
Hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính, tài sản đối với các đơn vị thuộc Bộ Hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính, tài sản đối với các đơn vị thuộc Bộ
(LĐXH) - Sáng ngày 23/6/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ LĐ -TB&XH) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính, tài sản đối với c...
1 2 3 4 5 6 7