Thời sự
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Bộ đạt và vượt mức tất cả các kế hoạch đề ra” Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Bộ đạt và vượt mức tất cả các kế hoạch đề ra”
(LĐXH)- Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội ngoài trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, giám sát, cần dành sự quan tâm, chia sẻ,...
1 2 3 4 5 6 7