Thời sự
Sư đoàn 309 phấn đấu hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 Sư đoàn 309 phấn đấu hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
LĐXH) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Lương Đình Lành, Tư lệnh Quân đoàn 4 tại hội nghị quân chính sơ kết 6 tháng đầu năm của Sư đoàn 3...
1 2 3 4 5 6 7