Xã hội
Trung tâm chăm sóc sức khoẻ người có công Thanh Hóa: Phục vụ người có công trong môi trường xanh - sạch - đẹp Trung tâm chăm sóc sức khoẻ người có công Thanh Hóa: Phục vụ người có công trong môi trường xanh - sạch - đẹp
(LĐXH) Với sự chăm sóc tận tâm, chu đáo của cán bộ nhân viên Trung tâm trong một môi trường sạch đẹp, trong lành, đến nay Trung tâm chăm sóc sức khoẻ Người có công Tha...
1 2 3 4 5 6 7