Xã hội
Cao Bằng: Đã có trên 8.000 người có công được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22 Cao Bằng: Đã có trên 8.000 người có công được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22
Đến hết tháng 2/2019, toàn tỉnh Cao Bằng giải ngân được 223 tỷ 768 triệu đồng tiền hỗ trợ người có công (NCC) về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/201...
1 2 3 4 5 6 7