Xã hội
Huyện Xuân Trường: Đẩy mạnh tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Huyện Xuân Trường: Đẩy mạnh tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ
Ngày 14/5/2019, Ban chỉ đạo 515 huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1 2 3 4 5 6 7