Xã hội
Thị xã Quảng Trị đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” Thị xã Quảng Trị đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”
(LĐXH)- Nhiều năm qua, phát huy truyền thống anh hùng trong đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ...
1 2 3 4 5 6 7