Xã hội
Thái Nguyên phấn đấu để người có công được hỗ trợ về nhà ở Thái Nguyên phấn đấu để người có công được hỗ trợ về nhà ở
(LĐXH) - Xác định nhu cầu nhà ở cho người có công là cấp thiết, do đó, bên cạnh việc tổ chức triển khai các chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạn...
1 2 3 4 5 6 7