Xã hội
Lễ tiếp nhận “Hồ sơ Di sản chiến tranh Việt Nam” Lễ tiếp nhận “Hồ sơ Di sản chiến tranh Việt Nam”
(LĐXH)- Ngày 2/6/2023 tại Hà Nội diễn ra Lễ ký bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác đôi bên Việt – Mỹ; tiếp nhận tượng trưng “Hồ sơ Di sản chiến tranh Việt Nam”, do Trung tâ...
1 2 3 4 5 6 7