Xã hội
Bình Dương hỗ trợ người có công bị ảnh hưởng bởi Covid-19 Bình Dương hỗ trợ người có công bị ảnh hưởng bởi Covid-19
(LĐXH)- Ngày 30/11/2021, UBND tỉnh Bình Dương có Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND về việc hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người ...
1 2 3 4 5 6 7