Xã hội
Thành phố Đông Hà: Hội Cựu chiến binh phường 5 phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” Thành phố Đông Hà: Hội Cựu chiến binh phường 5 phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
(LĐXH) - Phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều việc...
1 2 3 4 5 6 7