Xã hội
Nâng cao đời sống, tinh thần với người có công huyện Diễn Châu Nâng cao đời sống, tinh thần với người có công huyện Diễn Châu
(LĐXH) - Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An hiện có hơn 4.400 nghìn liệt sĩ; 328 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 390 cán bộ Lão Thành...
1 2 3 4 5 6 7