Kinh tế xanh ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức Kinh tế xanh ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức
(LĐXH) - Hiện nay, thế giới đang phải đối mặt với ngày càng nhiều tác động tiêu cực và phức tạp từ biến đổi khí hậu. Theo Ngân hàng thế giới, biến đổi khí hậu sẽ làm g...
1 2 3 4 5 6 7