Môi trường làm việc an toàn và lành mạnh là quyền cơ bản của người lao động Môi trường làm việc an toàn và lành mạnh là quyền cơ bản của người lao động
(LĐXH)- Nhân Ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe tại Nơi làm việc (28/4), bà Chihoko Asada-Miyakawa, Giám đốc khu vực châu Á và Thái Bình Dương của Tổ chức Lao động Q...
1 2 3 4 5 6 7