Văn hóa - Thể thao
Nhưng nhận xét ấn tượng của Ban giám khảo tại Vòng sơ khảo 1 Art Hair Award 2018 Nhưng nhận xét ấn tượng của Ban giám khảo tại Vòng sơ khảo 1 Art Hair Award 2018
Ngày 11/9/2018, tại Hà Nội đã diễn ra “Lễ chấm thi và vinh danh nghệ sỹ” Vòng sơ khảo 1 - Art Hair Award 2018. Tham dự sự kiện có rất nhiều nhân vật uy tín trong và n...
1 2 3 4 5 6 7