Văn hóa - Thể thao
Chương trình nghệ thuật “Hướng về di sản”: Giới thiệu những tác phẩm mới về tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ Chương trình nghệ thuật “Hướng về di sản”: Giới thiệu những tác phẩm mới về tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ
(LĐXH)-Ngày 24/11/2021, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tôn Văn hóa Tín Ngưỡng Việt Nam chủ trì và phối hợp cùng 02 đơn vị là Công ty Cổ phần Truyề...
1 2 3 4 5 6 7