Văn hóa - Thể thao
Lần thứ 5 liên tiếp, Quỹ tranh Butta sweet life trao tặng 35 bức tranh sơn dầu cho Bệnh viện Châm cứu Trung ương Lần thứ 5 liên tiếp, Quỹ tranh Butta sweet life  trao tặng 35 bức tranh sơn dầu cho Bệnh viện Châm cứu Trung ương
(LĐXH) Sáng ngày 15/4/2021, tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Quỹ tranh “Butta sweet life” thuộc Mạng xã hội Phật giáo Butta đã trao 35 bức tranh sơn dầu cho Bệnh việ...
1 2 3 4 5 6 7