Văn hóa - Thể thao
Trưng bày hơn 300 báu vật khảo cổ học Việt Nam tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Trưng bày hơn 300 báu vật khảo cổ học Việt Nam tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
(LĐXH) - Sáng 12/4/2018, Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai mạc trưng bày chuyên đề Báu vật khảo cổ học Việt Nam.
1 2 3 4 5 6 7