VIDEO
13 thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi tay nghề thế giới
Cập nhật: 8 ngày trước
13 thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi tay nghề thế giới