VIDEO
Doanh nghiệp vừa giữ việc làm, vừa lo thưởng Tết
Cập nhật: 7 giờ trước
Đến thời điểm này, đã có gần 625 nghìn lao động bị ảnh hưởng việc làm, nhiều doanh nghiệp nỗ lực để giữ chân nhân công.