VIDEO
Trẻ em khuyết tật vượt rào cản trong giáo dục
Cập nhật: 7 ngày trước
(LĐXH)- Ước tính có khoảng nửa triệu trẻ khuyết tật sống ở Việt Nam. Những trẻ em này phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong cuộc sống hàng ngày của họ và nhiều hình thức phân biệt đối xử, dẫn đến bị loại trừ khỏi xã hội và trường học.