Xã hội
Nơi người khuyết tật được quan tâm chăm sóc Nơi người khuyết tật được quan tâm chăm sóc
Với sự đồng hành của Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD (gọi tắt là Trung tâm DRD, địa chỉ tại quận 2, TPHCM), nhiều người khuyết tật đã tự tin giao tiếp hòa nhập ...
1 2 3 4 5 6 7