Xã hội
Xây dựng hệ thống Bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó với các cú sốc lấy trẻ em làm trọng tâm Xây dựng hệ thống Bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó với các cú sốc lấy trẻ em làm trọng tâm
(LĐXH) Ngày 13/3/2019, tại Hà Nội, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTBXH) đã phối hợp với tổ chức UNICEF, Ủy ban Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
1 2 3 4 5 6 7