Xã hội
Yên Bái phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 so với năm trước Yên Bái phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 so với năm trước
(LĐXH)- Trong năm 2023, tỉnh Yên Bái đưa ra mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước là 3,5%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm so với năm trước 1,22%.
1 2 3 4 5 6 7