Xã hội
“Đòn bẩy” giúp người Mông thoát nghèo “Đòn bẩy” giúp người Mông thoát nghèo
Trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên có 9 xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống, tập trung ở các xã Văn Lăng, Tân Long và Quang S...
1 2 3 4 5 6 7