Xã hội
Năm 2019, Ngành BHXH TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT Năm 2019, Ngành BHXH TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT
(LĐXH) - Ông Phan Văn Mến, Giám đốc Bảo biểm Xã hội TPHCM cho biết: Trong năm 2019, tập thể lãnh đạo và viên chức, người lao động toàn ngành BHXH Thành phố đã đoàn k...
1 2 3 4 5 6 7