Xã hội
Tạo thuận lợi tối đa trong thanh toán chi phí KCB BHYT trong bối cảnh dịch Covid-19 Tạo thuận lợi tối đa trong thanh toán chi phí KCB BHYT trong bối cảnh dịch Covid-19
(LĐXH) - Ngày 29/7, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2259/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh); BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Cô...
1 2 3 4 5 6 7