Xã hội
Huy động nguồn lực giúp đồng bào thiểu số ở Ninh Thuận thoát nghèo Huy động nguồn lực giúp đồng bào thiểu số ở Ninh Thuận thoát nghèo
(LĐXH) - Tỉnh Ninh Thuận nằm ở vùng khô hạn của miền ven biển cực Nam Trung Bộ, hơn nửa diện tích là miền núi. Tại đây, đồng bào Raglai có số lượng dân xếp thứ 2 tron...
1 2 3 4 5 6 7