Xã hội
56 triệu lượt người đã được hỗ trợ bằng các chính sách an sinh xã hội 56 triệu lượt người đã được hỗ trợ bằng các chính sách an sinh xã hội
(LĐXH) - Ngày 29/9/2022, Ủy ban Xã Hội của Quốc hội khóa XV đã thực hiện thẩm tra việc thực hiện các Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân s...
1 2 3 4 5 6 7