Lao động
TP.HCM: Quyết tâm kéo giảm thất nghiệp đô thị xuống dưới 4% TP.HCM: Quyết tâm kéo giảm thất nghiệp đô thị xuống dưới 4%
(LĐXH) - Năm 2022, TP.HCM sẽ đào tạo nghề đạt 86,05%, giải quyết việc làm cho 300 ngàn người lao động (NLĐ), kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp đô thị xuống dưới 4%, kéo giảm ...
1 2 3 4 5 6 7