Lao động
Vai trò của Bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động và người sử dụng lao động ở Kiên Giang Vai trò của Bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động và người sử dụng lao động ở Kiên Giang
(LĐXH) - Năm 2019, Kiên Giang cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về thực hiện chính sách BHTN. Hiện tỉnh đang bố trí các địa điểm tiếp nhận và giải quyết hưởng BHTN 7 vị ...
1 2 3 4 5 6 7