Lao động
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang tổ chức 158 hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang tổ chức 158 hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm
(LĐXH)- Trong 9 tháng năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang đã tổ chức 158 hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề, định hướng nghề nghiệp tại các xã, cụ...
1 2 3 4 5 6 7