Lao động
Phú Thọ phát triển thị trường lao động bền vững theo hướng hiện đại Phú Thọ phát triển thị trường lao động bền vững theo hướng hiện đại
(LĐXH)- Nhằm phát triển thị trường lao động toàn diện, bền vững theo hướng hiện đại, bảo đảm kết nối thị trường lao động trong nước với thị trường lao động của các nướ...
1 2 3 4 5 6 7