Lao động
Thái Nguyên cấp 1.124 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài Thái Nguyên cấp 1.124 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
(LĐXH)- Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Nguyên, trong năm 2022, tỉnh Thái Nguyên đã cấp 1.124 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoà...
1 2 3 4 5 6 7