Lao động
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bạc Liêu: Tích cực kết nối Cung – Cầu lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bạc Liêu: Tích cực kết nối Cung – Cầu lao động
(LĐXH) - Với những giải pháp linh hoạt, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) tỉnh Bạc Liêu (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) đã có nhiều nỗ lực để kết ...
1 2 3 4 5 6 7