Lao động
Hà Nội phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 71,5% Hà Nội phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 71,5%
(LĐXH)- Năm 2021, thành phố Hà Nội đã đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm cho 160.000 lượt người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo l...
1 2 3 4 5 6 7