Chánh Văn phòng Bộ Y tế được cử làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 Chánh Văn phòng Bộ Y tế được cử làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025
(LĐXH) Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV đã hiệp thương chọn cử Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 114 anh, chị. Anh Hà Anh ...
1 2 3 4 5 6 7