Hơn 10% nhu cầu kế hoạch hóa gia đình của phụ nữ Việt Nam đã kết hôn hoặc sống chung không được đáp ứng Hơn 10% nhu cầu kế hoạch hóa gia đình của phụ nữ Việt Nam đã kết hôn hoặc sống chung không được đáp ứng
(LĐXH)- Ngày 26/9/2022, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tổ chức Hội nghị nhân Ngày Tránh thai thế giới 26/9, với chủ đề: “Thực hiện kế hoạch hóa gia đì...
1 2 3 4 5 6 7