Làm sao biết một người mắc bệnh tâm thần? Làm sao biết một người mắc bệnh tâm thần?
Nhiều dấu hiệu để nhận biết một người mắc bệnh tâm thần, ví dụ nỗi sợ hãi quá mức, chẳng hạn sợ con nhện, sợ nói trước đám đông, mức độ có thể khác nhau ở mỗi người.
1 2 3 4 5 6 7