Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào mổ não, tránh biến chứng tối đa Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào mổ não, tránh biến chứng tối đa
(LĐXH)-Robot mổ não thế hệ mới Modus V Synaptive đã được Bệnh viện Tâm Anh đưa vào phẫu thuật u não, xuất huyết não, bệnh thần kinh. Sự ra đời của robot mổ não thế hệ ...
1 2 3 4 5 6 7