Lao động
Cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo thêm động lực và sức mạnh xây dựng đất nước Cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo thêm động lực và sức mạnh xây dựng đất nước
(LĐXH) – Đó là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp được tổ chức vào chiều 4/3 trong phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Cải cách chính ...
1 2 3 4 5 6 7