Lao động
Hội đồng tiền lương Quốc gia chốt đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 Hội đồng tiền lương Quốc gia chốt đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022
(LĐXH)- Các thành viên Hội đồng tiền lương Quốc gia đã thảo luận, thương lượng về việc tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp và bỏ phi...
1 2 3 4 5 6 7