Lao động
Chính phủ ban hành Nghị định về tăng mức lương cơ sở Chính phủ ban hành Nghị định về tăng mức lương cơ sở
(LĐXH) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
1 2 3 4 5 6 7