Lao động
Hướng dẫn cách chuyển xếp lương viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp Hướng dẫn cách chuyển xếp lương viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dụ...
1 2 3 4 5 6 7