Lao động
Những điểm mới về chính sách tiền lương tối thiểu theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP Những điểm mới về chính sách tiền lương tối thiểu theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP
(LĐXH) - Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được Chính phủ ban hành ngày 12/6/2022 với nhiề...
1 2 3 4 5 6 7