Lao động
Trà Vinh tổ chức huấn luyện an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng Trà Vinh tổ chức huấn luyện an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng
(LĐXHH)- Ngày 30/10/2020, tại khách sạn Cửu Long, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Trà Vinh phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty TNHH Đào tạo kỹ thuật – Huấn luyện An ...
1 2 3 4 5 6 7