Lao động
Đắk Lắk: Số vụ tai nạn lao động trên toàn địa bàn tỉnh năm sau giảm hơn năm trước Đắk Lắk: Số vụ tai nạn lao động trên toàn địa bàn tỉnh năm sau giảm hơn năm trước
(LĐXH) - Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 7.063 doanh nghiệp, cơ sở đăng ký sản xuất, kinh doanh. Để đảm bảo An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn, thời gian ...
1 2 3 4 5 6 7