Xã hội
Quảng Ngãi giải quyết kịp thời chế độ ưu đãi người có công
10:00 AM 08/08/2022
(LĐXH)- Thời gian qua, việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đã và đang được các cấp, các ngành ở Quảng Ngãi triển khai kịp thời theo quy định của Nhà nước; công tác xác nhận mới đối tượng cũng được tỉnh chú trọng thực hiện đảm bảo đúng quy trình, chặt chẽ và công khai dân chủ.
Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 181.000 lượt đối tượng được xác nhận là người có công với cách mạng, chiếm 14,6% dân số toàn tỉnh. Trong đó, 6.800 bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 37.413 liệt sĩ; 30.257 thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; hơn 10.250 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 37.780 người được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến; gần 5.870 người tham gia kháng chiến và có con bị nhiễm chất độc hóa học… Toàn tỉnh hiện đang chi trả trợ cấp hàng tháng cho hơn 42.000 lượt người có công và thân nhân người có công với cách mạng với tổng kinh phí gần 42 tỷ đồng/tháng.

Trong 7 tháng năm 2022, Quảng Ngãi đã giải quyết trợ cấp ưu đãi cho 1.800 trường hợp người có công

Bà Nguyễn Thị Ánh Lan, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi, cho biết: Nhằm thực hiện tốt chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhiều văn bản nhằm triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong đó, việc thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đã được các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện kịp thời, đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhờ đó, tất cả người có công và thân nhân đều được thụ hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống gia đình chính sách người có công trên địa bàn.
Theo báo cáo từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi, trong 7 tháng năm 2022, tỉnh đã thẩm tra hồ sơ, giải quyết trợ cấp ưu đãi cho 1.800 trường hợp, bao gồm: giải quyết thờ cúng liệt sĩ 650 trường hợp, xác nhận thương binh 20 trường hợp; cấp đổi cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công 200 trường hợp; giải quyết trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công từ trần 650 trường hợp; truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng 16 trường hợp; chất độc hóa học 20 trường hợp; di chuyển và đính chính thông tin trong hồ sơ người có công 150 trường hợp; giải quyết trợ cấp ưu đãi cho thân nhân người có công 20 trường hợp; đính chính thông tin trên bia vỏ mộ và di chuyển mộ 25 trường hợp...
Ngoài ra, Quảng Ngãi còn tiếp nhận hồ sơ giải quyết mai táng phí cho nhóm đối tượng tham gia chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cho 450 trường hợp; thẩm định hồ sơ thanh niên xung phong theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 450 trường hợp.
Tiếp đến, công tác điều dưỡng người có công với cách mạng và thân nhân của họ cũng được Quảng Ngãi thực hiện chế độ đầy đủ, kịp thời theo quy định. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định phê duyệt cho 9.371 lượt người có công và thân nhân người có công với cách mạng thuộc diện điều dưỡng với tổng kinh phí 15,1 tỷ đồng. Trong đó, điều dưỡng tập trung 1.003 lượt người, với số tiền 2,9 tỷ đồng; điều dưỡng tại nhà 8.368 lượt người, kinh phí 12,2 tỷ đồng.
Công tác chăm sóc sức khỏe các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh bị tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đã được Sở Y tế chỉ đạo bệnh viện tỉnh và bệnh viện các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ ở các địa phương.

Cán bộ ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi thường xuyên thăm hỏi đời sống gia đình người có công

Đến nay, công tác xây dựng, sửa chữa, tu bổ, nâng cấp các hạng mục nghĩa trang, đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sĩ cũng được tỉnh Quảng Ngãi chú trọng và thực hiện chu đáo. Trong 7 tháng năm 2022, Quảng Ngãi đã hoàn thành thủ tục hồ sơ, tiến hành nâng cấp hơn 1.750 phần mộ liệt sĩ; sửa chữa, nâng cấp 08 nghĩa trang liệt sĩ, với kinh phí khoảng 15,5 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công và nguồn kinh phí của tỉnh. Cụ thể gồm: sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã: Nghĩa Hiệp, Long Sơn, Bình Thanh, Hành Dũng, Ba Động, Quảng Phú, Đức Phong, Sơn Kỳ.
Bên cạnh đó, từ nguồn ngân sách địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành sửa chữa, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn nhằm phục vụ chu đáo việc thăm, viếng hương đối với thân nhân liệt sĩ và nhân dân. Trong đó, các huyện bố trí đầu tư nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ như: huyện Bình Sơn (03 nghĩa trang, với số tiền 2,6 tỷ đồng), huyện Mộ Đức (02 nghĩa trang với số tiền 6,5 tỷ), huyện Trà Bồng (01 nghĩa trang với số tiền 400 triệu đồng).
Cũng trong 7 tháng qua, Sở Lao động - Thương binh và xã hội Quảng Ngãi còn phối hợp với Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và xã hội) tiến hành lấy 790 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thiếu thông tin để phục vụ công tác giám định AND xác định danh tính hài cốt liết sĩ…
Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi Nguyễn Thị Ánh Lan, cho biết thêm: Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người có công với cách mạng”, đến nay, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân người có công với cách mạng đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và địa phương thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng thường xuyên được tỉnh Quảng Ngãi quan tâm chú trọng, chế độ trợ cấp hàng tháng được chi trả đầy đủ, kịp thời.

Chí Tâm