Xã hội
Quảng Bình chính thức vận hành phần mềm quản lý chi trả chế độ cho người có công
03:13 PM 03/02/2023
(LĐXH)-Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Bình, phần mềm quản lý chi trả chế độ cho người có công chính thức được vận hành tại tỉnh này từ tháng 1/2023.
Được biết, năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng phần mềm chi trả chế độ cho người có công (bao gồm công tác quản lý, giải quyết chế độ  và chi trả liên quan cho người có công).
Kết thúc năm 2022, phần mềm cơ bản hoàn thành. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức tập huấn, đào tạo chuyển giao cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động liên quan công tác thực hiện giải quyết chế độ, chính sách cho người có công làm việc tại các tổ chức chuyên môn của Sở, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.
Ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thăm, tặng quà cho thương binh 4/4 Nguyễn Trọng Sen, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch
Để triển khai thực hiện, Giám đốc Sở yêu cầu các tổ chức chuyên môn, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các địa phương trên địa bàn tỉnh cử cán bộ phụ trách công tác chính sách người có công và cán bộ kế toán truy cập phần mềm tại địa chỉ: https://quanlynguoicocong.quangbinh.gov.vn và tiến hành nhập (hoặc đổi) mật khẩu theo tài khoản đã được cấp (như hướng dẫn tập huấn, đào tạo chuyển giao công nghệ) và áp dụng thực hiện nội dung liên quan từ tháng 01 năm 2023.
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các địa phương có trách nhiệm yêu cầu cán bộ làm công tác chính sách người có công các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn phối hợp truy cập, khai thác và sử dụng phần mềm như đã nêu trên.
Trong  quá trình triển khai phần mềm, các tổ chức chuyên môn thuộc Sở, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các địa phương và cán bộ liên quan tại xã, phường, thị trấn cập nhật dữ liệu, khai thác sử dụng phần mềm theo thẩm quyền; vận hành, khai thác đảm bảo hiệu quả về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và thực hiện chính sách đối với người có công tại địa phương.
Bên cạnh đó, Sở giao Phòng Người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm quản lý và chủ trì vận hành, khai thác phần mềm chi trả chế độ cho người có công; Tham mưu cho Lãnh đạo Sở khẩn trương tiếp tục hoàn thiện, phân cấp, khai thác sử dụng phần mềm số hoá hồ sơ người có công đảm bảo hiệu quả, đúng quy định và đồng bộ liên thông với việc khai thác, sử dụng phần mềm chi trả chế độ cho người có công.
Phòng Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Sở, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các địa phương và cán bộ chính sách xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp Phòng Người   có công Sở triển khai vận hành, sử dụng phần mềm theo phân cấp và nội dung công việc có liên quan.
Sở cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kịp thời triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Sở và các quy định hiện hành.
Trong quá trình vận hành, khai thác phần mềm nếu gặp khó khăn vướng mắc, các tổ chức chuyên môn, đơn vị và địa phương liên hệ qua các số điện thoại hiển thị trên giao diện phần mềm chi trả chế độ cho người có công để được hỗ trợ hoặc liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Phòng Người có công Sở) để được hướng dẫn./.
 
Mỹ Hạnh