Xã hội
Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội
10:06 AM 13/02/2020
(LĐXH)-Trong năm 2019, song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, tỉnh Cà Mau đã dành nhiều nguồn lực, xây dựng và triển khai hệ thống các chính sách an sinh xã hội đồng bộ và toàn diện trên các lĩnh vực: giải quyết việc làm, giao dục nghề nghiệp, giảm nghèo, người có công, trợ giúp xã hội,… Qua đó, tạo điều kiện để người dân được hưởng thụ nhiều hơn về văn hoá, y tế và giáo dục, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tiếp tục tào đà cho cho sự phát triển của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
Trong công tác việc làm, lao động, tiền lương, năm 2019, tỉnh Cà Mau đã đã giải quyết việc làm cho 39.565/38.500 lượt người, đạt 102,8 % kế hoạch, trong đó GQVL trong tỉnh 14.837; ngoài tỉnh 24.413 người và xuất khẩu 315 lao động. Theo đánh giá, lĩnh vực XKLĐ đã tiếp tục được đẩy mạnh khi số người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tăng 163% so với năm 2018. Để phục vụ cho công tác quản lý, thống kê số lượng lao động được chặt chẽ, Sở cũng đã tham mưu trình được tỉnh chấp thuận cho xây dựng phần mềm quản lý lao động. Hiện nay, đã cơ bản hoàn thành và sẽ triển khai vào cuối năm 2019 đưa vào vận hành vào từ năm 2020. Sở cũng tham mưu UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc đúng quy định về công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tổng số lao động nước ngoài làm việc trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có 29 người, trong đó, đã cấp phép lao động: 25 người, không thuộc diện cấp phép: 04 người. Bên cạnh đó, Sở LĐTBXH đã giải quyết kịp thời các trường hợp yêu cầu về chính sách liên quan trong quan hệ lao động, không có trường hợp để xảy ra lao động tập trung đông người yêu cầu chính sách làm mất an ninh, trật tự ảnh hưởng chung của tỉnh. Năm 2019, Sở LĐTBXH đã hướng dẫn, thẩm định, tiếp nhận đăng ký 180 Nội quy lao động doanh nghiệp và Thỏa ước lao động tập thể còn hiệu lực thi hành là 110 Doanh nghiệp. Có 220 doanh nghiệp thực hiện thang lương do người sử dụng lao động quyết định, bao gồm 5/5 công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước và doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao tặng quà động viên gia đình chính sách nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ
Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, năm 2019, Sở LĐTBXH đã tích cực phối hợp với Sở ngành liên tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện sắp xếp lại mạng lưới giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh và đào tạo các nghề đặc thù như du lịch, thuyền viên tàu cá... Tỉnh đã bổ sung đào tạo nghề thuyền viên tàu cá cho lao động, kinh phí từ ngân sách tỉnh và giao về Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn thực hiện (6 lớp, kinh phí trên 370 triệu đồng). Năm 2019, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 37.623/35.000 người, đạt 107,5% kế hoạch, trong đó đào tạo nghề theo Quyết định 1956 là 7.283 người (227 lớp), trung cấp, cao đẳng là 1.525 người còn lại 28.815 người là bồi dưỡng và đào tạo ngoài đề án 1956.
Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, trong năm Sở LĐTBXH đã tổ chức phân khai giao dự toán cho các huyện thành phố thực hiện nhiệm vụ chi trả trợ cấp cho người có công và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Cà Mau với tổng kinh phí 449.025 triệu đồng. Kết quả  đã thực hiện 452.000 triệu đồng. Tiếp nhận và thẩm định 3.761 hồ sơ, trả kết quả 3.399 hồ sơ người có công các loại. Tổng số người có công hệ dân chánh hiện nay là 108.889 người. Ngoài ra, các hoạt động thăm viếng, tặng quà nhân các ngày lễ tết; các hoạt động chăm sóc sức khỏe, xã hội hóa đối với người có công đều được triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời. Các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt (27/7/1947 - 27/7/2019) đã được tổ chức với tổng kinh phí trên 5.047 triệu đồng. Để chuẩn bị tốt cho các hoạt động thăm viếng, tặng quà Tết Nguyên đán 2020, Sở cũng đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch với tổng kinh phí dự toán 30.000 triệu đồng. Trong năm, tỉnh đã điều dưỡng tại gia đình đối với người có công và thân nhân cho 8.238 người có công với tổng mức kinh phí trên 9.144 triệu đồng. Đồng thời tổ chức đưa 135 người có công đi tham quan nghỉ dưỡng tại Thủ đô Hà Nội (Đợt 1, 2, 3) và 285 người có công đi nghỉ dưỡng tại TP.Đà Lạt năm 2019 (Đợt 1, 2, 3). Thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, tính đến hết 31/10/2019, toàn tỉnh đã hoàn thành 4.254 căn (trong đó xây mới 3.153 căn, hỗ trợ sửa chữa 1.101 căn), kết quả giải ngân 146.656 triệu đồng (nguồn trung ương 132.105/166.464 triệu đồng; nguồn ngân sách tỉnh: 14.551/19.421 triệu đồng). Từ đầu năm đến nay, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa toàn tỉnh đã vận động 12.673/9.500 triệu đồng, đạt 133,4%. Qua đó, các huyện, thành phố đã triển khai xây dựng và sửa chữa 282 căn nhà tình nghĩa (trong đó xây dựng: 141 căn, sửa chữa 141 căn).
Trong công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, tính đến ngày 03/12/2019, toàn tỉnh có 7.699 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 2,52%; giảm 1,52% so với cuối năm 2018 (Trừ số hộ nghèo BTXH thì tỷ lệ hộ nghèo chiếm 2,32 %; giảm 1,72% so với cuối năm 2018, đạt và vượt kế hoạch đề ra); có 6.295 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 2,06% (Trừ số hộ cận nghèo BTXH thì tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 2%). Năm 2019, tỉnh cũng có 44.225 đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng kinh phí thực hiện trên 140 tỷ đồng. Người cao tuổi của tỉnh cũng được quan tâm chu đáo. Trong năm có 1.287 cụ thọ 90 tuổi và 100 tuổi được UBND tỉnh tổ chức chúc thọ, mừng thọ và tặng quà. Toàn tỉnh hiện có 06 cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập, nuôi dưỡng chăm sóc trên 811 đối tượng (trong đó trẻ em; người già; người khuyết tật đặc biệt nặng). Bên cạnh đó, công tác cứu trợ đột xuất được thực hiện kịp thời. Năm 2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ thiên tai, hỏa hoạn làm chết 17 người, nhà bị sập và tốc mái 785 căn và hư hại nhiều tài sản khác. Ước thiệt hại tài sản khoảng 28.363 triệu đồng. UBND tỉnh hỗ trợ kịp thời cho những gia đình bị ảnh hưởng với số tiền trên 454 triệu đồngUBND tỉnh hỗ trợ kịp thời cho những gia đình  bị ảnh hưởng, số tiền trên 454 triệu đồng. Về việc trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Sở Lao động - TBXH đã phối hợp các cơ quan, ban ngành, cấp ủy, UBND các cấp thực hiện cấp phát quà tết cho các đối tượng (trước 25 tết), đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng theo quy định với tổng kinh phí thực hiện trên 46 tỷ đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán 2020 này, Cà Mau dự kiến thực hiện thăm, tặng quà các đối tượng chính sách với kinh phí trên 30 tỷ đồng, trong đó kinh phí trung ương: 5,109 tỷ đồng; Tỉnh: 25,973 tỷ đồng; Xã hội hóa: trên 11 tỷ đồng, Còn lại do ngân sách huyện và xã. Ngoài ra, tỉnh sẽ chi trả trợ cấp tháng 01 và tháng 02 cho các đối tượng người có công trên 61,739 tỷ đồng từ nguồn kinh phí ủy quyền trung ương.
Công tác phòng chống tệ nạn xã hội cũng luôn được tuyền truyền với với nhiều hình thức đổi mới phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; công tác phòng, chống mại dâm được kiểm tra, kiểm soát, việc hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về cũng được triển khai thực hiện khá đồng bộ và thường xuyên qua đó đã góp phần làm dừng, làm giảm tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy ngày càng được chặt chẽ hơn so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số học viên tiếp nhận mới trong năm 2019 là 679 người, cho về hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng 562 học viên, số học viên đang quản lý 617, số học viên hiện đang có mặt tại Cơ sở là 569. Công tác khám, chữa trị, cắt cơn, cai nghiện, phục hồi sức khỏe đều được thực hiện dựa trên phát đồ điều trị của Bộ Y tế. Đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế Cơ sở cai nghiện xây dựng quy trình cắt cơn, khám chữa bệnh cho học viên cụ thể. Nhiều mô hình được duy trì và mang lại hiệu quả cao như: Mô hình thí điểm “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng” trên địa bàn phường 4, thành phố Cà Mau;  Mô hình thí điểm “Phòng ngừa tệ nạn mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, chống HIV trong phòng, chống mại dâm” trên địa bàn thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời cũng như Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã.
Bên cạnh những lĩnh vực trên, công tác pháp chế, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, thanh tra, an toàn lao động,… cũng được cấp ủy và chính quyền các cấp, ngành LĐTBXH bám sát các nghị quyết, các chương trình, đề án, kế hoạch và áp dụng nhiều giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Có thể khẳng định, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Lao động - TBXH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự  phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể và sự cố gắng vượt khó của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động TB&XH tỉnh nên việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác về lao động, người có công và xã hội trong năm qua đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt, cụ thể: Vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa vượt 33,45% kế hoạch (9.500 triệu đồng); Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,52% vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra (1,3%); Đào tạo nghề vượt 7,5%; Giải quyết việc làm vượt 2,8%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 100% kế hoach (47%). Kết quả này là sự khẳng định các chính sách an sinh trong xã hội ngày càng ở Cà Mau đã được thực hiện tốt hơn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Quốc Thanh

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội