Xã hội
KonTum: Xây dựng môi trường thân thiện, an toàn cho trẻ em phát triển
10:14 AM 21/02/2023
(LĐXH) - Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hộit tỉnh Kon Tum, toàn tỉnh hiện có trên 200 nghìn trẻ em (chiếm 34,59% tổng dân số). Trong đó, có 2.568 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 44.719 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và có 1.818 trẻ em được hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng.
Thời gian qua, KonTum đã triển khai đồng bộ cho các cấp, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các chính sách về giáo dục, y tế, tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ… xây dựng môi trường thân thiện, an toàn cho trẻ em phát triển. Chú trọng lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; phối hợp liên ngành trong đảm bảo thực hiện quyền trẻ em; tăng cường công tác truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; làm tốt công tác tổ chức, cán bộ và nâng cao năng lực quản lý, thực hiện quyền trẻ em; đẩy mạnh công tác vận động xã hội hóa và hợp tác quốc tế thực hiện quyền trẻ em và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trẻ em.
 Khám sáng lọc tim bẩm sinh cho trẻ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Năm 2022, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm đẩy mạnh thực hiện và đạt được những kết quả nhất định; các mục tiêu, chỉ tiêu vì trẻ em trong năm qua cơ bản đạt kế hoạch đề ra; các quyền cơ bản của trẻ em được thực hiện ngày càng tốt hơn, trẻ em khó khăn được quan tâm chăm sóc, hạn chế trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt... Trong năm qua, đã có 7 tổ chức phi chính phủ nước ngoài cam kết tài trợ gần 6,58 tỷ đồng để triển khai 8 dự án viện trợ trên địa bàn tỉnh. Các dự án tập trung trên lĩnh vực phúc lợi xã hội, y tế và giáo dục và đào tạo, có đối tượng thụ hưởng là trẻ em. Cơ bản các tổ chức khi triển khai thực hiện dự án tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành về viện trợ không hoàn lại không thuộc ODA. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận Dự án “Học tập và kỹ năng cho trẻ em, giai đoạn 2022 - 2026”  do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc viện trợ không hoàn lại; Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh đã vận động, tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước số tiền trên 2,37 tỷ đồng. Hội đã chú trọng hỗ trợ cho 3.358 lượt trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật và trẻ em mồ côi tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng.
Thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, các tổ chức, các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim bẩm sinh miễn phí cho 13 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh KonTum, với tổng kinh phí thực hiện là 1.950 triệu đồng.
 Hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh được củng cố, phát triển, nâng cao về chất lượng. Tỷ lệ phụ nữ mang thai tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và dự phòng HIV từ mẹ sang con đạt 91%. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi được theo dõi tình trạng dinh dưỡng hàng tháng đạt 96,9%. Tỷ lệ trẻ tiêm chủng đầy đủ đạt 95%. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp đạt 100%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh đạt trên 99%; tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 91,83%.
 Ngoài ra, tỉnh cũng đang duy trì hoạt động hiệu quả mô hình bảo vệ trẻ em tại cộng đồng tại 42 xã; duy trì 51 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; 2 mô hình phòng điều tra thân thiện tại Công an tỉnh, 1 mô hình Hội đồng tư vấn công tác xã hội cấp tỉnh;1 mô hình dịch vụ công tác xã hội trẻ em cấp tỉnh; 1 mô hình chăm sóc bán trú cho 30 trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh.
 Hệ thống trường lớp được quan tâm xây dựng, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị để nâng cao chất lượng dạy và học. 100% số xã, phường, thị trấn được công nhận phổ cập Tiểu học và Trung học cơ sở; 102/102 xã đạt phổ cập mầm non cho trẻ em 05 tuổi. 100% cơ sở giáo dục mần non triển khai thực hiện nghiêm túc Chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ”, không xảy ra tình trạng bạo hành trẻ. Thực hiện đầy đủ các chính sách cho trẻ em trong trường học theo quy định.
 Các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cho trẻ em ngày càng được quan tâm. Trên địa bàn tỉnh hiện có 143 điểm vui chơi; có 01 Trung tâm văn hóa cấp tỉnh, 63 thư viện, 61 tủ sách, 54 nhà văn hóa xã, 287 Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, 447 nhà Rông, 28 bể bơi; 19 sân vận động; 200 Câu lạc bộ thể thao cơ sở, 43 Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, 31 Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình. Các Câu lạc bộ trên đều tạo điều kiện để trẻ em được tham gia.
 Thực hiện quyền tham gia của trẻ em, Tỉnh đoàn duy trì hoạt động mô hình Hội đồng trẻ em cấp tỉnh và mô hình Hội đồng trẻ em huyện Kon Rẫy; thành lập 01 mô hình “Hội đồng trẻ em” cấp huyện thí điểm mô hình thứ 2 tại huyện Đăk Hà. Sở Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức 15 Diễn đàn trẻ em tại các trường Trung học cơ sở thuộc 02 huyện Kon PLông và Kon Rẫy, tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ em thông qua 21 mô hình Câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em và câu lạc bộ nhóm trẻ em nòng cốt tại cộng đồng với 30.160 lượt trẻ em tham gia. Thông qua hoạt động này đã giúp trẻ em được thể hiện năng lực bản thân, được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng với cấp ủy, chính quyền về các vấn đề liên quan đến trẻ em, để từ đó xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp, xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh dành cho trẻ.
Năm 2023, tỉnh Kon Tum tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm ngăn chặn và hạn chế bạo lực xảy ra đối với trẻ em; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trẻ em; kiểm tra, đánh giá các mục tiêu vì trẻ em; tổ chức tập huấn kỹ năng, phương pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp cơ sở.
Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND cấp huyện trong việc tăng cường thực hiện các mục tiêu vì trẻ em; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào quần chúng có lồng ghép thực hiện các mục tiêu vì trẻ em; tiếp tục vận động sự tham gia của các tổ chức Unicef, tổ chức Plan và các tổ chức phi Chính phủ trong việc tham chiếu, thực hiện hiệu quả các mô hình bảo vệ trẻ em và các mục tiêu bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Thục Quyên