Xã hội
Huyện Sốp Cộp nỗ lực hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo
03:04 PM 28/07/2020
Huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La) thuộc diện huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở các bản vùng cao, vùng sâu, nhiều hộ gia đình không có khả năng để tự làm nhà ở kiên cố nên số hộ ở nhà tạm, nhà dột nát còn cao.
Thời gian qua, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Trung ương và của tỉnh, huyện huy động các nguồn lực để thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân.                                       
Huyện Sốp Cộp còn 7/8 xã là xã vùng III đặc biệt khó khăn. Mặc dù công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm đều đạt so với mục tiêu đề ra từ 4-5%/năm; song hiện nay số hộ nghèo, cận nghèo còn cao, chiếm tới 41,62%; số nhà tạm, nhà dột nát hiện vẫn còn 496 hộ, chiếm 4,5%, chủ yếu ở các xã Mường Và, Nậm Lạnh, Mường Lạn, Mường Lèo... Đa số các hộ đang sinh hoạt trong những ngôi nhà tạm, vật liệu chủ yếu là gỗ tạp, tranh, tre, nứa..., thời gian sử dụng đã lâu năm, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập, không đảm bảo an toàn.
 
 

Bản Pha Thóng là một trong những bản đặc biệt khó khăn, còn nhiều nhà tạm ở xã Sam Kha (Sốp Cộp)

      

Huyện đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát; huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí, đảm bảo tiết kiệm đúng đối tượng, để giúp các hộ khó khăn có nhà ở ổn định lâu dài, yên tâm sản xuất, từng bước cải thiện cuộc sống. Tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, cận nghèo; tổ chức bình xét, lựa chọn, lập danh sách các hộ được hỗ trợ đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng; vận động các tổ chức xã hội, các đoàn thể, dòng họ, nhân dân hỗ trợ vật tư, ngày công... giúp đỡ các hộ xây dựng nhà ở; phát huy cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng và hộ gia đình; tận dụng, khai thác vật liệu tại chỗ như cát, đá, sỏi, gỗ... để giảm giá thành xây dựng, sửa chữa nhà ở.             
Bà Tòng Thị Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp cho biết: Từ ngày thành lập huyện đến nay, cùng với việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều nguồn lực khác nhau, huyện đã tập trung triển khai làm tốt công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát và đã đạt được kết quả tích cực. Từ năm 2004 đến nay, toàn huyện đã xóa 2.712 nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng; trong đó, đã có 2.216 hộ được hỗ trợ theo các chính sách: Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; quỹ xã hội hóa và các nguồn quỹ của huyện... Trong quá trình thực hiện hỗ trợ cho các hộ luôn bảo đảm đúng đối tượng;  có kế hoạch, lộ trình chi tiết; sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực...             
Nhìn chung, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân đáp ứng nguyện vọng của các hộ nghèo, được nhân dân đồng tình. Các hộ nghèo đã được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục, điện thắp sáng, nước sinh hoạt..., tạo chuyển biến về đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc, góp phần chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương.             
Trong thời gian tới, Sốp Cộp huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành 100% việc hỗ trợ làm mới nhà ở cho người nghèo, góp phần quan trọng trong phát triển KT-XH, xây dựng nền an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
Vũ Tuấn