Xã hội
Cầu Giấy: Quan tâm chăm lo đời sống đối tượng bảo trợ xã hội
05:06 PM 18/01/2022
(LĐXH) - Năm 2021, quận Cầu Giấy (thành phố Hà Nội) đã tập trung triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Thành phố trên các lĩnh vực lao động, việc làm, người có công và bảo trợ xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Quận Cầu Giấy có diện tích 12,04 km2, dân số trên 29 vạn người, trên địa bàn quận có nhiều khu đô thị mới, chung cư cao tầng, trường học, bệnh viện, công trình văn hoá, trung tâm công nghệ cao... tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; một số lĩnh vực về an sinh xã hội tiếp tục quan tâm giải quyết. Được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, sự chỉ đạo quyết liệt của Quận uỷ, HĐND, UBND quận, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường, thời gian qua Phòng Lao động – TBXH đã chủ động, tích cực tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận.
Trong năm 2021, toàn quận đã duy trì không phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo; Hỗ trợ giải quyết việc làm cho 6.315/6.000 người, đạt 105,25%; Cai nghiện bắt buộc 32/28 người, đạt 114,28% chỉ tiêu; Cai nghiện tại gia đình, cộng đồng 18/15 người, đạt 120 % chỉ tiêu; Vận động quỹ Bảo trợ trẻ em 1.688/600 triệu đồng, đạt 281,33 %; Vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa 1.253/800 triệu đồng, đạt 156,62% chỉ tiêu; Tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa 138/99 sổ, đạt 139%; Sửa chữa nhà tình nghĩa 3/2 nhà, đạt 150%.
Tặng quà cho đối tượng bảo trợ xã hội và người có công tại phường Yên Hòa
Phòng Lao động – TBXH đã tham mưu triển khai thực hiện các chế độ đối với người có công theo chính sách hiện hành, đảm bảo kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra sai sót, khiếu kiện. Toàn quận đã thực hiện chi trả chế độ cho 2.019 lượt đối tượng chính sách năm 2021 với số tiền 43.893 triệu đồng; Chi hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho các đối tượng người có công với số tiền là 503 triệu đồng. Công tác chăm lo đời sống người có công luôn được quan tâm, 100% gia đình người có công được quan tâm, hỗ trợ, tặng quà vào các dịp Lễ, Tết. Cùng với đó, đã thực hiện chi trả chế độ cho năm 2021 cho 1.782 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền  11.777 triệu đồng. Chi hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền là 937 triệu đồng; Tổ chức trao quà cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 01 nồi cơm điện, 01 túi quà và 10 kg gạo trong vòng 12 tháng; Tặng 10 suất quà cho trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật của Hội bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội với số tiền 5 triệu đồng; Tổ chức hội nghị trao xe lăn và quà cho 13 người khuyết tật. Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10 và “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, quận Cầu Giấy tặng quà tới 956 người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, tuất công nhân viên chức và người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên với tổng số tiền là 286,8 triệu đồng; Vận động xã hội hoá tặng quà, nhu yếu phẩm thiết yếu cho 90 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng; Tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 76/2021/TT-BTC của Bộ tài chính; Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố Hà Nội. Năm 2021 duy trì không phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn cũ). Triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022.
Thực hiện xét duyệt trợ cấp đối với các đối tượng xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP, Thông tư 29/TT-BLĐTBXH và Nghị định 20/2021/NĐ-CP. Trong năm, trình UBND ra quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng cho 133 hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội, 66  hồ sơ hưởng mai táng phí, 55 hồ sơ điều chỉnh trợ cấp, trình 75 hồ sơ dừng trợ cấp do chết, chuyển đi và 3 hồ sơ trợ cấp đột xuất.
Trong công tác lao động việc làm, quận đã triển khai kế hoạch “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2021, phối hợp với UBND các phường và các đơn vị treo 01 phướn, 18 băng zôn, 100 pano tuyên truyền về các nội dung về hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ trên các trục đường chính, UBND các phường. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tham mưu UBND quận ra quyết định phân bổ nguồn vốn Trung ương, thành phố và phối hợp với phòng Tài chính kế hoạch phân bổ nguồn vốn ngân sách quận để cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm. Tổng nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn quận 177 tỷ đồng. Trong năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách giải ngân trên địa bàn quận đã góp phần giải quyết việc làm cho trên 3.300 lao động. Hộ vay vốn trên địa bàn quận tập trung chủ yếu là họ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn không có việc làm, thu nhập không ổn định, những hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ. Hỗ trợ giải quyết việc làm cho 6.315/6.000 người, đạt 105,2%.
Bên cạnh đó, Phòng Lao động – TBXH đã tham mưu và triển khai các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định. Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành 178 Thành phố kiểm tra, khảo sát các điểm phức tạp về Tệ nạn mại dâm tại cộng đồng và trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn quận Cầu Giấy. Tham mưu cho UBND quận xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ. Vận động xã hội hóa các nguồn lực trao trợ cấp thường xuyên cho 42 cháu có hoàn cảnh khó khăn và trao trợ cấp đột xuất cho 113 cháu nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tổng số tiền 308,5 triệu đồng. Vận động xã hội hoá tặng quà cho 140 trẻ em mồ côi, gia đình ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền là 42 triệu đồng. Nhân dịp Tết Trung thu 2021, tặng quà cho trẻ em 2 làng trẻ SOS, Birla và 120 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Ngoài ra, UBND các phường trích từ quỹ Bảo trợ trẻ em tặng quà cho 733 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Vận động xã hội hoá, tổ chức tặng quà trung thu cho 41.313 trẻ em trên địa bàn quận.
Trong năm 2022, quận Cầu Giấy tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:  Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đẩy mạnh phong trào Đền ơn đáp nghĩa, thông qua các hoạt động như: vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng, sửa chữa nhà, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, người có công. Làm tốt công tác chăm lo đời sống người có công, 100% gia đình người có công được quan tâm hỗ trợ, tặng quà vào các dịp Lễ, Tết; đảm bảo mức sống gia đình người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương. Tham mưu tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi tròn 100, trên 100 nhân các dịp Lễ, Tết, Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Ngày Người cao tuổi Việt Nam... Thực hiện xét duyệt trợ cấp đối với các đối tượng xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và các văn bản liên quan về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố Hà Nội. Thực hiện cập nhật thông tin cung lao động, tổ chức ghi chép, cập nhật thông tin về cầu lao động trên địa bàn quận. Phối hợp với ngân hàng chính sách hỗ trợ cho vay vốn Quỹ quốc gia Giải quyết việc làm cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với Công an quận và UBND các phường tăng cường công tác quản lý đối tượng theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP, tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ và lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm theo Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường hoạt động Đội Kiểm tra liên ngành 178 quận về công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận. Đôn đốc nâng cao chất lượng sinh hoạt Câu lạc bộ B93 và Đội Hoạt động xã hội tình nguyện các phường.../.
Hồng Phượng