Xã hội
Yên Bái: Đẩy mạnh hình thức tuyên truyền lưu động để phòng chống tệ nạn mại dâm
06:31 PM 29/11/2019
Nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đặc biệt là phòng chống ma túy, mại dâm đến với đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, những năm qua, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh đã đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đã đem lại những tín hiệu tích cực trong công tác phòng, chống mại dâm, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội đồng thời ghi nhận những đóng góp và hiệu quả từ việc tuyên truyền lưu động.
Tiếp tục thực hiện Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh luôn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục phòng, chống tệ nạn mại dâm, lấy phòng ngừa làm trọng tâm; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động, phòng chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, ăn uống trên địa bàn tỉnh.
Tờ gấp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tệ nạn mại dâm được Đội tuyên truyền lưu động phát cho bà con dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái
Công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm tập trung vào thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các chương trình, chính sách an sinh xã hội; Chú trọng các hoạt động truyền thông, phòng ngừa thông qua tuyên truyền, phổ biến trực tiếp tại cộng đồng dân cư của các Đội chiếu phim lưu động, Đội tuyên truyền lưu động; Vận dụng các hình thức văn hóa, văn nghệ, tờ rơi, tập san, áp dụng các phương tiện hiện đại nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền; Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền tại cộng đồng thông qua các buổi thảo luận nhóm, tư vấn hỗ trợ cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp, các hoạt động truyền thông mang tính tương tác cao tại nhiều địa phương có đông dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Yên Bái cũng cho thấy, việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức đã mang lại hiệu quả tích cực, trong đó vai trò của các Đội tuyên truyền lưu động không thể thiếu. Với phương thức hoạt động tuyên truyền “nhanh nhạy, kịp thời, cơ động”, nhiều năm qua, hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động tỉnh đã đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, tích cực đưa thông tin về cơ sở, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa và các xã vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Hằng năm, dưới sự chỉ đạo và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đội tuyên truyền lưu động đã chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền sát với thực tế của địa phương với những hình thức tuyên truyền sinh động, phong phú, nhằm chuyển tải đầy đủ các chủ trương, chương trình, dự án đến với nhân dân các dân tộc một cách thuyết phục, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu. Cán bộ, tuyên truyền viên Đội Tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh luôn nỗ lực, đầu tư và dàn dựng công phu cho các tiểu phẩm về nội dung phòng, chống ma túy, mại dâm. Tất cả đều với mục đích mang đến cho người xem những sự việc, nhân vật cụ thể, chân thật và sinh động nhất về tác hại của tệ nạn mại dâm; đặc biệt là đối với trẻ em gái, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa - đối tượng dễ bị ảnh hưởng và lợi dụng. Bên cạnh tuyên truyền bằng tờ rơi, tờ gấp, triển lãm, panô, áp phích, tiểu phẩm, ca hát, múa, Đội còn tiến hành thu băng, in sao đĩa gửi cho các huyện, thị xã để bà con có thể theo dõi thường xuyên.
Ngay từ năm 2015, Đội đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép 20 buổi về tệ nạn mại dâm, ma túy, HIV/AIDS. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh đã khai thác nhiều bộ phim có nội dung về phòng, chống mại dâm tuyên truyền tại cơ sở như: “Tiếng vọng trong đêm”, “Nọc độc” và tổ chức lồng tiếng đồng bào các dân tộc thiểu số vào phim để phục vụ bà con, cử 5 đội chiếu phim lưu động, thực hiện trên 180 buổi chiếu phim; phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa tỉnh sáng tác 20 mẫu tranh cổ động, in treo 50 panô, 250 lượt băng rôn, 150 buổi xe loa tuyên truyền.
Trung tâm Phát hành sách, Thư viện tỉnh đã nhập nhiều đầu sách có nội dung tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn mại dâm. Đáng chú ý là Đoàn Nghệ thuật tỉnh đã xây dựng nhiều trích đoạn chèo ngắn như: “Tiếng ru gọi con về”, “Trần xì”, “Hãy tránh xa”, “Đừng tiếc nữa”, “Karaoke”…  phục vụ bà con trong tỉnh trên 250 buổi diễn.
Trong năm 2019, Đội đã tổ chức 131 buổi diễn (trong đó phục vụ vùng cao 54 buổi) biểu diễn nghệ thuật; tổ chức đợt tuyên truyền lưu động phục vụ các địa phương thuộc huyện Trạm Tấu và chiếu phim lưu động  phục vụ nhân dân theo kế hoạch năm với 11 buổi tại 07 xã, 21 thôn, bản, trong đó 21 buổi vùng cao; tổ chức mở 02 lớp tập huấn văn hóa nghệ thuật cơ sở với 250 học viên tham gia tại hai huyện Mù Cang Chải và Trấn Yên; tổ chức 121 buổi tuyên truyền lưu động, biên tập 21 bài tuyên truyền xe loa; chiếu phim phục vụ nhân dân được 344 buổi, tại 94 xã, tại 344 thôn, bản; lồng 11 số phim song ngữ Việt - Mông gửi cơ sở trong đó có nhiều tác phẩm đặc sắc có chủ đề phòng chống mại dâm.
Những kết quả đó có đã khẳng định được những nỗ lực đổi mới, sáng tạo, đi vào chiều sâu của Đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh nói riêng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nói chung trong công tác phòng chống mại dâm. Nhờ vậy, công tác tuyên truyền lưu động đạt hiệu quả cao, được nhân dân các địa phương trong tỉnh đón nhận và có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đẩy lùi tệ nạn mại dâm ra khỏi cộng đồng./.
PV