Lao động
TPHCM: Hơn 1,5 triệu lượt lao động đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ nhà
05:01 PM 12/08/2022
(LĐXH) - Ngày 12/8/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cho biết, tính đến ngày 12/8/2022, cơ quan này đã xác nhận là 35,849 đơn vị với 1,501,604 lượt lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

TPHCM: Hơn 1,5 triệu lượt lao động đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ nhà

Cụ thể, đối với người lao động đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: BHXH TP.HCM đã xác nhận cho 28,301 đơn vị với 1,406,648 lượt lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: BHXH TP.HCM đã xác nhận cho 7.548 đơn vị với 94,956 lượt lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
Như vậy, tổng số đơn vị nộp hồ sơ hợp lệ và được cơ quan BHXH xác nhận là 35,849 đơn vị với 1,501,604 lượt lao động.
Bảo hiểm xã hội TP.HCM lưu ý về thời hạn hồ sơ:
Đối với người lao động đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022, đơn vị có thể nộp hàng tháng hoặc gộp 02 tháng hoặc 03 tháng (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg). Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022, thời hạn đơn vị nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH: (theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).
Hình thức nộp hồ sơ: Đơn vị lập danh sách gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị. Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động trên mẫu biểu.
Trường hợp đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định, chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu số 02, Mẫu số 03 của đơn vị, cơ quan BHXH đang quản lý đơn vị sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động, chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan BHXH. Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì cơ quan BHXH trả lại Danh sách kèm Phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.
Ngày 12/8/2022, báo cáo tại Hội nghị giao ban đôn đốc các địa phương thực hiện quyết định 08 (gói 6.600 tỉ đồng) của Thủ tướng về hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động, ông Lê Văn Thinh,  Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, tính đến ngày 12/8/2022 Thành phố đã tiếp nhận hơn 870.000 hồ sơ với số tiền khoảng 477 tỷ đồng (chiếm 26,88% tổng dự toán kinh phí), nhưng mới giải ngân cho trên 272.000 lao động với số tiền trên 144 tỷ đồng (đạt 8,13% tổng dự toán kinh phí).
Trương Đăng