Xã hội
Thu nhập bình quân của hộ nghèo tại TP. Hồ Chí Minh tăng 3,5 lần
02:45 PM 06/08/2020
(LĐXH) - Đến cuối năm 2019 TP.HCM đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa X đề ra, thu nhập bình quân của hộ nghèo (theo chuẩn riêng của TP) tăng 3,5 lần so với năm 2011...

Lãnh đạo TPHCM tặng Cờ xuất sắc cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo bền vững 

Nhiều nhóm chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo

Theo UBND TP.HCM, thực hiện Nghị quyết Số: 23/2018/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2018 của HĐND thành phố về điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo và hộ cân nghèo thành phố giai đoạn 2019-2010, UBND TP.HCM đã ban hành các Quyết định sửa đổi, bổ sung chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn trong 02 năm 2019 – 2020 (hộ nghèo có thu nhập 28 triệu đồng/năm trở xuống; hộ cận nghèo là 28 triệu đồng/người/năm đến 36 triệu đồng/người/năm. Đồng thời, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1066/KH/UBND ngày 26/3/2019 về khảo sát, rà soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn giai đoạn 2019-2020 để xác định số lượng, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trên cơ sở này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP đã ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoàn 2019-2020. Kết quả khảo sát, trên địa bàn TP.HCM có 27.432 hộ nghèo và 32.143 hộ cận nghèo. Trong đó, có 583 hộ nghèo diện chính sách bảo trợ xã hội, 323 hộ nghèo diện chính sách ưu đãi người có công, có 111 hộ nghèo có thu nhâp trong hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020.

Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn, UBND TP đã đưa ra nhiều nhóm chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo. Riêng Quỹ Xóa đói Giảm nghèo của thành phố và các quận, huyện trong năm 2019 đã giải ngân cho 17.676 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn làm kinh tế với số tiền 693,111 tỷ đồng. Dư nợ đến 31/12/2019 là 1.048,173 tỷ đồng. Các quỹ khác như: Quỹ Quốc gia về việc làm (Quỹ 61) và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, trong năm 2019 đã giải ngân cho 33.680 lượt hộ vay vốn với số tiền 1.469,334 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP (Quỹ 34) trong năm 2019 giải quyết cho 515 lượt hộ vay với số tiền 14,917 tỷ đồng. Nguồn vốn Ngân hành Chính sách xã hội chi nhánh TP có tổng dư nợ cho vay 1.038,001 tỷ đồng. Trong đó cho vay hộ nghèo (Chương trình 316) có dư nợ 47,206 tỷ đồng, cho vay học sinh, sinh viên có dư  nợ 340,108 tỷ đồng, cho vay xuất khẩu lao động có số dư 0,243 tỷ đồng,…  Ngoài ra, nguồn vốn vay của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn cũng tích cực tham gia vào công tác hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để phát triển kinh tế. Cụ thể, tổng vốn cho vay của các tổ chức chính trị - xã hội cho các hộ mới thoát chuẩn cận nghèo vay là 134,872 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế của Hội Liên hiệp Phụ nữ cho vay là 56,092 tỷ đồng; Quỹ Vì người nghèo (Mặt trận tổ quốc) là 2,97 tỷ đồng và Tổ chức tài chính vi mô CEP (Liên đoàn Lao động TP) là 75,81 tỷ đồng. Bên cạnh đó, năm 2019 UBND TP đã lập danh sách và cấp phát 145.658 thẻ bảo hiểm y tế cho người diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát chuẩn cận nghèo,…. ; Hỗ trợ thực hiện đào tạo nghề cho 4.415 người; miễn giảm học phí cho 34.705 lượt học sinh với số tiền 10,143 tỷ đồng,….; Giải quyết việc làm cho 9.427 người (trong đó có 26 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng),….  Song song với những giải phát hỗ trợ của chính quyền các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP cùng các tổ chức đoàn thể trên địa bàn cũng đã tham gia vận động 45,277 tỷ đồng để hỗ trợ kinh phí xây dựng 475 nhà tình thương với số tiền 27,277 tỷ đồng; sửa chữa và xây dựng 51 nhà tình nghĩa với số tiền 2,351 tỷ đồng và sử chữa chống dột 605 căn nhà thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền 15,017 tỷ đồng.


Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ - TBXH TPHCM phát biểu tại Hội nghị 

Hơn 7.600 hộ nghèo của 56 xã đã thoát nghèo

Theo UBND TP.HCM, trong năm 2019, UBND TP đã có Quyết định số 5084/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững TP và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn cùng lực lượng cán bộ chuyên trách giảm nghèo cơ sở. Theo đó, Chương trình được triển khai thực hiện liên tục, kịp thời và hiệu quả. Đến nay, các địa phương đã thành lập được 2.888 tổ tự quản giảm nghèo với 60,878 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo tham gia. Đồng thời, UBND TP đã phê duyện kế hoạch và tổ chức tập huấn cho 4.128 lượt  cán bộ các cấp và tổ trưởng tổ tự  quản giảm nghèo bền vững ở cơ sở.

Để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn cận nghèo được hiệu quả hơn, trong năm 2019 Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững TP đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Ban Tổ chức Thành ủy và phân công các sở, ban ngành thành viên như: Sở Nội vụ, Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Thông tin Truyền thông, Ban Dân tộc TP, Bảo hiểm xã hội TP, Hội Nông dân TP, Hội Phụ nữ TP, Liên đoàn Lao động TP … cùng triển khai các mục tiêu, chính sách hỗ trợ giảm nghèo trong lĩnh vực của ngành, đơn vị. Cụ thể, Quỹ Vì người nghèo thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam TP các cấp đã vận động và chi hơn 180 tỷ đồng chăm lo Tết, hỗ trợ về nhà ở, cấp vốn, phương tiện làm kinh tế, tặng thẻ bảo hiểm y  tế,… cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TP. Hội Liên hiệp Phụ nữ TP đã vận động các nguồn lực xã hội hộ trợ hơn 470 tỷ đồng chăm lo, xây sửa nhà tình thương và hỗ trợ vốn làm kinh tế, giới thiệu học nghề và giải quyết việc làm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động TP cũng đã vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ 240 tỷ đồng để chăm lo Tết cho công nhân, viên chức, người lao động; tặng ‘Mái ấm công đoàn” cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở. Bên cạnh đó, Tổ chức tài chính vi mô CEP (thuộc Liên đoàn Lao động TP đã hỗ trợ cho 343.856 lượt đoàn viên, người lao động vay vốn để tạo thêm việc làm cải thiện thu nhập với tổng số tiền là 7.581 tỷ đồng. Hội Nông dân hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 9 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, tặng 4.290 phần quà, 9 sổ tiết kiệm, 344 phần học  bổng và 129 nông cụ sản xuất các loại cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn;...

Về phối hợp thực hiện Chương trình xây dựng nông thông mới theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ vê ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016- 2010 và các Quyết định số 6182/QĐ- UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016, ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố giai đoạn 2016- 2020 và Đề án nâng cao chất lượng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020,…  Đầu năm 2019, tổng số hộ nghèo ở 56 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP là 12.147 hộ (trong đó, 2002 hộ có thu nhập từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống, chiếm0,41% tổng số hộ ở 56 xã). Đến ngày 31/12/2019, thống kê lại ở 56 xã này, tổng số hộ nghèo thoát mức chuẩn hộ nghèo của 56 xã là 7.629 hộ, số hộ nghèo giảm còn 4.619 hộ, chiếm 1,08% tổng tổng số hộ ở 56 xã. Trong đó, có 470 hộ nghèo có thu nhập bình quân 21 triệu đồng/người/năm trở xuống.

Theo ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, đến hết năm 2019, TP đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo TP (tỷ lệ hộ nghèo còn 0,39%) thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng 3,5 lần so với năm 2011. Đạt được thành tích đáng mừng này, do UBND TP.HCM đã sớm trình HĐND thông qua những nội dung quan trọng nhằm triển khai Chương trình Giảm nghèo bền vững của TP giai đoạn 219-2020. Đồng thời, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành hoạt động của Chương trình Giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo giai đoạn 2019-200. Hơn nữa còn có sự tham gia quyết liệt, xuyên suốt của toàn hệ thống chính trị của TP, từ khâu ra soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến khâu tổ chức thực hiện. Đặc biệt, Chương trình giảm nghèo bền vững của TP đã được đổi mới cách điều hành, thực hiện. Trong đó, các sở, ban, ngành được phân công chủ trì phối hợp chặt chẽ theo các nhóm chuyên đề, theo từng chỉ số thiếu hụt của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, Chương trình còn đẩy mạnh vận động mọi nguồn lực tham gia hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách toàn diện, thiết thực. Về chính sách đã cho nâng mức vay, kéo dài thời gian hạn vay cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn cận nghèo với ưu đãi lãi suất để họ có điều kiện tổ chức làm ăn kinh tế, tăng thu nhập vươn lên ổn định cuộc sống.

Trương Đăng