Xã hội
Thành phố Sơn La: Triển khai nhiều biện pháp phòng, chống mại dâm
04:31 PM 16/10/2020
(LĐXH) Hiện nay, trên địa bàn thành phố Sơn La, tệ nạn mại dâm có nguy cơ tiềm ẩn ở các phường như Quyết Thắng, Quyết Tâm và xã Hua La. Công tác phòng chống tệ nạn mại dâm và phòng chống HIV/AIDS có liên quan chặt chẽ với nhau, chịu tác động của nhiều yếu tố như: cá nhân, gia đình, cộng đồng, việc làm, bạn bè, xã hội... Do vậy, việc phòng chống ma túy, mại dâm và lây nhiễm HIV cần phải được tiến hành một cách đồng bộ có sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân.
Thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm (ảnh minh họa)
Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Sơn La về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020, thành phố Sơn La đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn, chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm; xử lý các điểm mại dâm trá hình trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn; thực hiện lồng ghép các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; phát triển văn hóa, văn nghệ, thể thao; các chương trình, chính sách an sinh xã hội, dạy nghề, tạo việc làm, giảm nghèo, trợ giúp phụ nữ nghèo vay vốn sản xuất nhằm ngăn ngừa sự phát sinh các tệ nạn xã hội trên địa bàn.
Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục phòng, chống mại dâm sâu rộng tới các tổ, bản địa bàn khu dân cư bằng nhiều hình thức đa dạng và nội dung phong phú, phù hợp với cơ sở gắn liên với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm được đẩy mạnh (ảnh minh họa)
Công tác quản lý địa bàn, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong phòng chống mại dâm được chú trọng. Thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm như nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, quán cà phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, các đối tượng tổ chức hoạt động mại dâm hoặc có biểu hiện hoạt động mại dâm. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc số cơ sở kinh doanh dịch vụ có biểu hiện liên quan đến hoạt động mại dâm. Đồng thời chỉ đạo Công an thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra hành chính về việc chấp hành các quy định phòng, chống mại dâm, thực hiện kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm.
Qua thống kê, số cơ sở kinh doanh dịch vụ hiện có trên địa bàn thành phố Sơn La gồm có 16 khách sạn, 81 cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, 60 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 05 cơ sở xông hơi, massage... Trong năm 2019, trên địa bàn thành phố không phát hiện đối tượng nào có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm.
Thực hiện quyết định của UBND tỉnh Sơn La về việc chọn địa bàn triển khai duy trì mô hình xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, thành phố Sơn La được UBND tỉnh chọn 02 địa bàn triển khai duy trì mô hình xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm là phường Quyết Tâm và phường Chiềng Sinh. UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp với Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ chủ chốt các phường. Đối với UBND các phường được lựa chọn xây dựng mô hình xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm đã bám sát sự chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm và triển khai các nội dung, tổ chức các đợt phát giác, tố giác những cơ sở và đối tượng có liên quan đến tệ nạn ma túy, mại dâm, quản lý chặt chẽ số người đăng ký tạm trú trên địa bàn, triển khai cam kết không vi phạm Luật Phòng, chống mại dâm tới tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.
Trên cơ sở kết quả đạt được, trong thời gian tới, thành phố Sơn La tập trung chỉ đạo các phòng, ban chức năng, các xã, phường tuyên truyền thực hiện Nghị định 167 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020; Thành lập Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố theo quy định; Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về bản chất của tệ nạn mại dâm, phát triển các phong trào quần chúng hỗ trợ công tác phòng, chống mại dâm. Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước, kiên quyết xử lý đối với địa bàn phát sinh tệ nạn mại dâm, tập trung xử lý các đối tượng chủ chứa, người môi giới, người mua, bán dâm. Xây dựng xã, phường trong sạch, vững mạnh, không có tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Hồng Phượng