Giáo dục - Nghề nghiệp
Thành lập Trường Cao đẳng kỹ thuật Quảng Trị
09:20 PM 03/07/2020
(LĐXH) - Ngày 29/6/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 765/QĐ-BLĐTBXH về việc thành lập trường Cao đẳng kỹ thuật Quảng Trị.
Trường Cao đẳng kỹ thuật được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề và Trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị; có nhiệm vụ thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động ở 62 ngành nghề từ trình độ sơ cấp đến cao đẳng, với quy mô tuyển sinh bình quân hàng năm là 4.280 người và hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Sau khi có quyết định thành lập, UBND tỉnh sẽ giao cho các ngành, đơn vị có liên quan tham mưu phương án sắp xếp bộ máy, ổn định tổ chức và thực hiện các bước đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật để sớm đi vào hoạt động. 
Trụ sở chính của Trường Cao đẳng kỹ thuật sau khi thành lập
Việc thành lập Trường Cao đẳng kỹ thuật Quảng Trị sẽ mở ra cơ hội cho lao động tỉnh nhà được lựa chọn và học tập nhiều ngành nghề phù hợp ở các cấp trình độ khác nhau. Đây cũng là điều kiện để Quảng Trị tạo ra sự đột phá về công tác đào tạo nghề theo hướng tiếp cận chương trình đào tạo chung của cả nước và khu vực, từ đó, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, năng suất lao động cao để đáp ứng với yêu cầu của thị trường và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong bối cảnh Quảng Trị đang thực hiện nhiều chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn và đẩy mạnh triển khai các dự án tại Khu kinh tế Đông Nam.
                                                                    Nguyễn Trường An
Sở LĐ-TB&XH Quảng Trị