Xã hội
Thái Nguyên phấn đấu để người có công được hỗ trợ về nhà ở
02:39 PM 13/09/2019
(LĐXH) - Xác định nhu cầu nhà ở cho người có công là cấp thiết, do đó, bên cạnh việc tổ chức triển khai các chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chính sách ưu đãi của nhà nước đối với người có công theo Quyết định số 118/TTg, Quyết định 20/2000/QĐ-TTg, Quyết định 117/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Ðược sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy Ðảng, chính quyền các cấp và cộng đồng, đến nay có 99,1% số hộ gia đình chính sách ở tỉnh Thái Nguyên đã có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú, nhiều thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, gia đình, không ngừng phấn đấu vươn lên, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, lao động, học tập. Tại các huyện thị có hộ gia đình chính sách đều được nhân dân thăm hỏi, động viên bằng vật chất, tinh thần làm tăng thêm sự gắn bó, đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Cùng với các hội, đoàn thể, các cấp Hội Cựu chiến binh Thái Nguyên đã chung tay góp sức hỗ trợ, giúp đỡ cho người có công, các gia đình chính sách. Trên toàn địa bàn, ngày càng có nhiều gương thương binh làm kinh tế giỏi, thương binh tiêu biểu xuất sắc, thương binh đi đầu trong các hoạt động xã hội, trở thành tấm gương cho cộng đồng cũng như thế hệ trẻ noi theo.

Xác định nhu cầu nhà ở cho người có công là cấp thiết, do đó, bên cạnh việc tổ chức triển khai các chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chính sách ưu đãi của nhà nước đối với người có công theo Quyết định số 118/TTg, Quyết định 20/2000/QĐ-TTg, Quyết định 117/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Hoạt động này nhận được sự đồng thuận của toàn cộng đồng và có sự chỉ đạo thực hiện sâu sát của các cấp ủy, đảng chính quyền các địa phương, do vậy, các quy định của Chính phủ, quy trình bình xét, tổ chức hỗ trợ tại các địa phương được đảm bảo đúng quy định.

Việc xây, sửa nhà ở để người có công có ngôi nhà an toàn, khang trang đã nhận được sự chung tay của các hội, đoàn thể và toàn cộng đồng dân cư

Từ tỉnh tới cơ sở đã tích cực, chủ động vận động các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” các cấp, qua nguồn này đã thực hiện hỗ trợ xây 561 “Nhà tình nghĩa” cho 561 gia đình người có công với cách mạng với tổng kinh phí 15 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg, địa phương đã thực hiện miễn, giảm và hỗ trợ cho 1.028 người theo quy định, với số tiền là 33.910 triệu đồng, trong đó, 06 người được miễn, giảm khi mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước; 328 người được hỗ trợ 50.000.000đ/người; 694 người được hỗ trợ 25.000.000đ/người. Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg (số liệu theo Báo cáo số 17/SXD-QLN ngày 05/01/2019 của Sở Xây dựng), toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ xong cho 7.800/8.273 hộ, trong đó 2.812 hộ xây mới, 4.988 hộ sửa chữa. Tổng kinh phí đã thực hiện hơn 210 tỷ đồng.

Đã có nhiều huyện thị tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định 22, như Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ… Riêng tại Đại Từ, từ năm 2013 đến nay, tại 30 xã, thị trấn đã có 2.301 người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở, Trong đó, giai đoạn 1 (2013-2014), huyện đã hoàn thành hỗ trợ cho 171 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ trên 5,6 tỷ đồng; giai đoạn 2 (2018-2019), huyện thực hiện hỗ trợ cho gần 2.130 hộ. Tính đến hết năm 2018, đã có 2.103 hộ xây dựng, sửa chữa xong nhà ở. Năm 2019, huyện tiếp tục thực hiện hỗ trợ đối với 23 hộ đủ điều kiện còn lại. Công tác hỗ trợ được triển khai theo đúng tiến độ, không xảy ra khiếu kiện. Các ngôi nhà được hỗ trợ xây mới có diện tích sử dụng tối thiểu là 30m2, đảm bảo đúng tiêu chí nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng. Đối với các hộ đề nghị chuyển sang năm 2019, đến thời điểm này đã có 5 hộ xây dựng xong, 7 hộ đang triển khai, 9 hộ chưa triển khai và 2 hộ không thực hiện. Từ nay cho tới cuối năm, huyện Đại Từ sẽ hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22, phấn đấu 100% người có công với cách mạng đều được sinh hoạt ổn định dưới những mái nhà đảm bảo an toàn...

Hỗ trợ người có công xây dựng nhà ở tại huyện Đại Từ

Trên thực tế, chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ người có công là chính sách hợp lòng dân, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước là không để một hộ gia đình người có công nào có khó khăn về nhà ở phải ở nhà tạm, nhà hư hỏng nặng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nảy sinh nhiều bất cập dẫn đến tình trạng nhiều hộ gia đình có công nhưng chưa được hỗ trợ nhà ở. Qua khảo sát, hiện nay toàn tỉnh Thái Nguyên còn 2.195 hộ phát sinh nhu cầu sửa chữa và làm nhà ở. Phát sinh này chủ yếu là do sau rà soát, một số hộ đã thay đổi nhu cầu từ xây mới sang sửa chữa và ngược lại; nhiều xã có danh sách đề nghị phát sinh tăng, phát sinh giảm so với Đề án nhưng chưa giải trình bằng văn bản từng trường hợp cụ thể; cũng có cả nguyên nhân là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương từ khâu khảo sát, đến tổ chức thực hiện chưa đồng bộ, hiệu quả...

Từ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 22 nên qua 6 năm thực hiện chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở tại Thái Nguyên, những ngôi nhà được hỗ trợ sửa chữa và xây mới đã hoàn thành an toàn, sạch đẹp. Những việc làm này thể hiện trách nhiệm và nghĩa tình của cộng đồng đối với những đóng góp của những người có công xây đắp nền độc lập cho đất nước hôm nay./.

Trần Huyền