Xã hội
Tân Uyên: huy động tối đa và tập trung các nguồn lực cho công tác nghèo
03:48 PM 19/06/2017
(LĐXH) - Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 – 2015, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, cơ bản đã thực hiện các nội dung về phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đời sống cho người nghèo, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã... góp phần từng bước giảm tỉ lệ đói nghèo của huyện trong giai đoạn trên từ 46,6% xuống còn 16,25%.

Từ các chính sách đầu tư hỗ trợ, cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo phụ trách các xã để sâu sát công việc, đặc biệt là công tác tuyên truyền tới người dân trên địa bàn. Qua hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết 30a, huyện Tân Uyên đã được đầu tư trên 432 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, địa phương đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây dựng hơn 100 hạng mục công trình giao thông, nước sinh hoạt, thủy lợi, trường học, điện lưới, trạm y tế, nhà văn hóa…

Điện được kéo về tận các buôn, xã, góp phần thiết thực trong công tác giảm nghèo ở các huyện nghèo

Tính đến giữa năm 2016, huyện đã giải ngân hơn 400 tỷ đồng; bàn giao và đưa vào sử dụng 100% công trình, dự án. Qua đánh giá, các công trình, dự án thụ hưởng nguồn vốn từ Nghị quyết 30a sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng đã góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo của các xã được thụ hưởng. Trong đó, công trình giao thông giúp người dân có điều kiện đi lại và lưu thông hàng hóa thuận lợi hơn trước; những công trình nước sạch cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước hợp vệ sinh của người dân; hệ thống điện lưới được kéo về đến tận thôn, bản đã thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và giúp phát triển đời sống, nâng cao trình độ dân trí của người dân. Để tăng hiệu quả khai thác, các công trình đều được huyện bàn giao trực tiếp cho xã, bản và thành lập các nhóm quản lý cụ thể, ý thức trách nhiệm của người dân trong quản lý, khai thác các công trình này cũng được nâng lên.

Cây chè là một trong những cây xóa đói giảm nghèo của huyện Tân Uyên

Hàng năm, trên cơ sở nguồn vốn tỉnh giao, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, huyện Tân Uyên phân bổ nguồn vốn cho các đơn vị chủ động trong triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo; Huyện cũng đã tiến hành mở rộng sản xuất nông nghiệp bằng những cách làm kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả; Ưu tiên bố trí vốn cho các chính sách, hạng mục công trình tác động trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân để qua đó, nhiều cơ sở hạ tầng ở các xã vùng sâu, vùng xa được hoàn thiện, tạo điều kiện để kinh tế-xã hội của vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn có sự thay đổi; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai, tiến độ thực hiện của các dự án cũng như nắm bắt những vướng mắc, kịp thời tháo gỡ cho các địa phương khó khăn.

Ông Nguyễn Thanh Văn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên nhấn mạnh: Qua việc thực hiện các chính sách, dự án trong Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn vừa qua, đời sống của nhân dân trong huyện đã từng bước được cải thiện và nâng cao. Kết quả rõ ràng nhất trong thực hiện chương trình là tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm rõ rệt, từ 46,6% xuống còn 16,25% vào năm 2015, tỷ lệ giảm bình quân hàng năm là 6%, có 04 bản ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn so với năm 2011.

Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Tân Uyên, UBND huyện đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình. Mục tiêu Tân Uyên hướng tới mỗi năm giảm 4 -4,5% tỷ lệ hộ nghèo và 1,0-1,5% hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia. Phấn đấu đến năm 2020, huyện trở thành huyện phát triển khá trong tỉnh, đồng thời đưa bản Tà Mít và Nậm Cần ra khỏi xã đặc biệt khó khăn; giải quyết việc làm cho 1.500 lao động/năm, đào tạo nghề từ 750 lao động/năm, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%; người dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo tiêu chí nghèo đa chiều là y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và thông tin truyền thông.

Nỗ lực để người dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản

Để tiếp tục thực hiện chương trình hiệu quả trong thời gian tới, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Tân Uyên sẽ tích cực huy động tối đa và tập trung các nguồn lực đầu tư cho phát triển, nguồn lực cho công tác giảm nghèo, khai thác triệt để có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đặc biệt tối ưu hóa phát triển nền kinh tế hàng hóa ở các xã nghèo, thôn nghèo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ưu tiên thực hiện đồng bộ các dự án, chính sách trên địa bàn các thôn, xã đặc biệt khó khăn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để giảm nghèo bền vững./.

 Trần Huyền