Giáo dục - Nghề nghiệp
Quảng Trị: Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật
08:16 AM 21/10/2020
(LĐXH) - Ngày 19/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 2999/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Cao đẳng kỹ thuật Quảng Trị đối với ông Lê Thiên Vinh.
Ông Lê Thiên Vinh sinh năm 1973, có trình độ chuyên môn Thạc sỹ Lâm nghiệp, Lý luận chính trị Cao cấp. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Cao đẳng kỹ thuật, ông Vinh là Hiệu trưởng trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị.
Ông Lê Thiên Vinh - Hiệu trưởng trường Cao đẳng kỹ thuật Quảng Trị
Trước đó, ngày 29/6/2020, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Quyết định số 765/QĐ-BLĐTBXH về việc thành lập trường Cao đẳng kỹ thuật Quảng Trị trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề và trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
                                                                    Nguyễn Trường An
                                                             Sở LĐ-TB&XH Quảng Trị