Lao động
Phú Thọ phát triển thị trường lao động bền vững theo hướng hiện đại
11:05 AM 25/09/2021
(LĐXH)- Nhằm phát triển thị trường lao động toàn diện, bền vững theo hướng hiện đại, bảo đảm kết nối thị trường lao động trong nước với thị trường lao động của các nước trong khu vực và trên thế giới, ngày 24/9/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch nhằm hướng tới mục tiêu hỗ trợ phát triển thị trường lao động thông qua việc hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ chế chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phát triển thị trường lao động; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để hạn chế những rủi ro liên quan đến quyền lợi của người lao động trong bối cảnh diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Đồng thời, chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động trong nước gắn với thị trường lao động quốc tế. Tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động, góp phần huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, bảo đảm kết nối thị trường lao động trong nước với thị trường lao động của các nước trong khu vực và trên thế giới...

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Yakjin Việt Nam (Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

Cụ thể, về mục tiêu tăng số lao động có kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, tỉnh Phú Thọ phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30% vào năm 2025 và đạt 35% vào năm 2030. Duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp dưới 2%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3%; tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp đến năm 2025 dưới 35% và đến năm 2030 dưới 30%.
Tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo dưới 6%; duy trì tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị ở mức thấp dưới 6%, tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 5%. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45% vào năm 2025 và đạt 60% năm 2030; trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 11,8% lực lượng lao động vào năm 2025 và chiếm khoảng 19% lực lượng lao động vào năm 2030.
Về việc đầu tư, phát triển giao dịch việc làm, hệ thống thông tin thị trường lao động quốc gia hiện đại, đồng bộ, thống nhất và có sự liên thông giữa các hệ thống thông tin, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 có 80% và năm 2030 có trên 90% học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung học phổ thông được hướng nghiệp; năm 2025 có 40% và năm 2030 có 45% lao động được hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu có việc làm.
Đến năm 2025, hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm ứng dụng, hệ thống kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu và thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động. Từ năm 2026, đưa cơ sở dữ liệu vào hệ thống phần mềm quốc gia về lao động nhằm quản lý và khai thác sử dụng, kết nối chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia. Đến năm 2030, hệ thống thông tin thị trường lao động được hiện đại hóa.
Để đạt các mục tiêu đề ra, tỉnh Phú Thọ sẽ xây dựng cơ chế và triển khai thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ tạo việc làm, tham gia thị trường lao động cho các nhóm lao động đặc thù (người lao động khuyết tật; người lao động dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ, người chấp hành xong án phạt tù; lao động khu vực nông thôn; học sinh, sinh viên mới tốt nghiệp các trường đại học và hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp). Tư vấn pháp luật về quan hệ lao động, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến thị trường lao động cho các doanh nghiệp và nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của thị trường lao động.
Bên cạnh đó, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cấp cơ sở triển khai phát triển thông tin thị trường lao động; các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số ngắn hạn theo hình thức thường xuyên, linh hoạt cho người lao động. Khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội nghề doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp tham gia vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Đầu tư, phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, tổ chức giao dịch việc làm.
Xây dựng và cung cấp các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề trước khi đi làm cho sinh viên mới tốt nghiệp; các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng cho lao động trong quá trình làm việc phù hợp với tính chất đặc thù của từng đối tượng lao động.
Tỉnh cũng đề ra giải pháp hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động, như: tổ chức thu thập, cập nhật, lưu trữ, tổng hợp dữ liệu về thông tin thị trường lao động; tăng cường các hoạt động dự báo thị trường lao động, đa dạng hóa các hình thức phổ biển, thông tin thị trường lao động. Phát triển các hình thức giao dịch việc làm, đặc biệt là giao dịch việc làm thông qua sàn giao dịch điện tử. Cùng với đó là hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động làm cơ sở cho kết nối cung cầu lao động. Đầu tư phát triển hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm theo hướng hiện đại; trang bị các trang thiết bị phù hợp để khai thác và thực hiện tối đa công tác hỗ trợ phát triển cung - cầu lao động cho doanh nghiệp và người lao động.
Tiếp đó, triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển các thị trường lao động đặc thù, nhất là phát triển thị trường lao động khu vực nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ, người chấp hành xong án phạt tù, thị trường lao động trình độ cao. Kết nối, thu hút các doanh nghiệp có chức năng đưa người đi làm việc ở nước ngoài vào tỉnh tuyển dụng người lao động đi làm việc ở nước ngoài…

Được biết, mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song đến thời điểm này, bằng việc triển khai linh hoạt các giải pháp nhằm ứng phó với tác động của dịch bệnh, thị trường lao động và việc làm ở Phú Thọ đã có những chuyển biến tích cực. Thể hiện rõ qua việc nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, tăng xuất khẩu hàng hóa và đẩy mạnh tuyển dụng, tạo việc làm mới cho hàng nghìn người lao động, giúp người lao động ổn định đời sống.

Chí Tâm