Lao động
Người lao động trong lĩnh vực phòng chống thiên tai làm việc tối đa 8 giờ/ngày
02:25 PM 23/01/2018
Người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai tới đây sẽ làm việc tối đa là 8 giờ/ngày, ít hơn 8 giờ so với người lao động làm việc bình thường.
Đây là quy định được Bộ NN&PTNT ban hành tại Thông tư 31/2017/TT-BNNPTNT quy định về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với NLĐ làm việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai có hiệu lực từ ngày 20.2.2018.
Ảnh minh họa

Theo đó, thời gian làm việc của NLĐ làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai có những điểm khác biệt so với NLĐ làm công việc bình thường. Cụ thể, thời giờ làm việc tối đa là 8 giờ/ngày và tối đa là 40 giờ/tuần, ít hơn 8 giờ so với NLĐ làm công việc bình thường quy định tại Bộ luật Lao Động 2012. Số giờ làm thêm không vượt quá 4 giờ/ngày và tổng số giờ làm thêm không được vượt quá 300 giờ/năm.

Ngoài ra, NLĐ thực hiện chế độ thường trực 24/24 được bố trí chế độ nghỉ bù trực và hưởng nguyên lương. Trực vào ngày thường được nghỉ bù 1 ngày vào ngày làm việc sau phiên trực. Trực vào ngày nghỉ hàng tuần, lễ, tết được nghỉ 2 ngày làm việc sau phiên trực.

Trường hợp do yêu cầu công việc trong lĩnh vực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mà không thể bố trí nghỉ bù, thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải trả tiền lương làm thêm giờ tương ứng với số giờ vượt quá thời gian làm việc trong chế độ thường trực.

Theo đó, đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có sử dụng hoặc huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước (gọi chung là người lao động) làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

Người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hoặc Cơ quan thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành, hoặc tại khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thông tư này không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm quân đội nhân dân, công an nhân dân, dân quân tự vệ và người lao động không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

PV