Xã hội
Nghệ An: Phát huy hiệu quả mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau
11:23 AM 28/11/2022
(LĐXH) - Phát huy hiệu quả mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (CLBLTHTGN) nhằm huy động sự tham gia của người cao tuổi, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã chú trọng phát huy vai trò Hội Người cao tuổi, các cấp, các ngành và cộng đồng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi (NCT), chăm sóc sức khỏe NCT, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người cao tuổi.
Trong giai đoạn vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã có 145 CLBLTHTGN được thành lập tại 18/21 huyện, thành phố, thị xã; chỉ đạo thành lập mới 130 CLBLTHTGN trên địa bàn toàn tỉnh để đến năm 2025 có 275 CLBLTHTGN hoạt động đảm bảo chất lượng về cơ cấu, thành phần (mỗi câu lạc bộ có từ 50 đến 70 thành viên, trong đó có 60%-70% là phụ nữ; 60%-70% là NCT, 30% - 40% là người trẻ tuổi, ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn) được quản lý tốt và có ít nhất 50% thành viên CLBLTHTGN được vay vốn để sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, mọi thành viên được nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, kiến thức và bảo vệ quyền lợi.
Ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đầu tiên huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
Đây là mô hình CLB thiết thực, hiệu quả, phù hợp với hoạt động của NCT và điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, góp phần thích ứng với già hóa dân số, là mô hình CLB chặt chẽ về tổ chức, phong phú về nội dung, là sân chơi bổ ích cho NCT, giúp NCT tăng thu nhập, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết cộng đồng, thực hiện tốt luật pháp, chính sách đối với NCT ở địa phương.
Qua đó, hoạt động của các CLB đã góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội NCT, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao trình độ, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ Hội NCT, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác của NCT về chăm sóc phát huy vai trò NCT. Các CLB LTHTGN đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả, là chỗ dựa tinh thần, động viên NCT sống vui, không khỏe, nêu gương sáng cho các con các cháu, tạo điều kiện cho nhiều thành viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, duy trì và phát triển các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, tạo không khí vui vẻ, gắn kết giữa NCT với các thành viên trong CLB, gia đình và cộng đồng. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, các thành viên còn tăng cường trao đổi, học tập và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế gia đình. Thông qua các buổi sinh hoạt của CLB của NCT các đơn vị sau khi thành lập đi vào hoạt động, mới thực sự cảm nhận được tình cảm gắn kết, không khí vui vẻ giữa các các thế hệ. Đồng thời trao đổi với nhau về những hoạt động chăm sóc, giúp đỡ, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực. Cùng với đó, hoạt động tự giúp nhau, phát huy tinh thần tương thân, tương ái cũng được các CLB quan tâm, thông qua các việc làm cụ thể như: Giúp đỡ việc nhà, thăm hỏi các thành viên bị ốm đau, neo đơn, không nơi nương tựa, kêu gọi quyên góp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...
Câu lạc bộ liên thế hệ giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe
Từ những kết quả đạt được và những hạn chế nêu trên, để tiếp tục duy trì hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động và quản lý những CLB đã thành lập trong giai đoạn vừa qua và tiếp tục nhân rộng mô hình CLB đến năm 2025 theo Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Nghệ An đã đưa ra những mục tiêu cụ thể để thực hiện mô hình CLB từ nay đến đến năm 2025, 100% các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh có ít nhất 05 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; thành lập mới 130 CLBLTHTGN với hơn 8.450 thành viên, trong đó có 5.500 NCT tham gia; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các ngành, chính quyền các cấp và cộng đồng về chính sách pháp luật đối với NCT, về tác động hiệu quả của CLBLTHTGN, công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT; tổ chức hướng dẫn triển khai việc lập kế hoạch, vay vốn, tăng thu nhập, văn nghệ, thể thao, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cộng đồng, tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, vận động nguồn lực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NCT, công tác tuyên truyền vận động...
Nguyễn Hoàng