Xã hội
Mức sống dân cư trong tháng 7/2022 đã khả quan hơn
10:50 AM 01/08/2022
(LĐXH)- Trong tháng 7, công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực, đời sống người dân được đảm bảo, các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn theo các Nghị quyết của Chính phủ được thực hiện hiệu quả.
(ảnh minh họa)
Theo Báo cáo tình hình tháng 7 và 7 tháng năm 2022 do Tổng cục Thống kê vừa công bố, kết quả sơ bộ từ Khảo sát mức sống dân cư trong 7 tháng năm 2022, tình hình đời sống của hộ dân cư đã khả quan hơn.
Tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập trong tháng không thay đổi và tăng lên so với tháng cùng kỳ năm 2021 là 81,6%; tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập giảm so với tháng cùng kỳ năm 2021 là 18,4%.
Trong các nguyên nhân làm giảm thu nhập của hộ gia đình có 78,4% hộ gia đình đánh giá do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; 18,5% hộ đánh giá do thành viên của hộ mất việc làm/tạm nghỉ việc và 15,5% hộ đánh giá do chi phí đầu vào cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ tăng lên.
Về tác động của các sự kiện tiêu cực đến đời sống trong 7 tháng năm 2022, có 66,4% hộ đang phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19; 2,3% hộ gia đình chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng và 1,9% hộ chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh khác.
Trong 7 tháng năm 2022, có 26,2% hộ gia đình nhận được sự trợ giúp từ các nguồn hỗ trợ khác nhau. Cụ thể, tỷ lệ hộ nhận được trợ giúp từ các chương trình, chính sách chung của quốc gia là 11,5%; từ họ hàng, người thân là 12,2%; từ các chương trình, chính sách của địa phương là 10,2%; từ các hoạt động từ thiện của các tổ chức và cá nhân khác là 5,9% và từ các nguồn khác là gần 0,2%.
Theo báo cáo của Bộ Lao động và Thương binh xã hội, tính đến ngày 22/7/2022 gói hỗ trợ theo Nghị quyết 11/NQ-CP đã giải ngân khoảng 196,7 tỷ đồng hỗ trợ cho 344.070 người lao động tại 3.936 doanh nghiệp.
Cụ thể, hỗ trợ 191,6 tỷ đồng cho 339.117 người lao động đang làm việc trong 3.341 đơn vị sử dụng lao động; hỗ trợ 5,1 tỷ đồng cho 4.953 người lao động quay trở lại thị trường lao động tại 595 doanh nghiệp.
Trong tháng 7/2022, để hỗ trợ gạo cho người dân bị mất mùa, ngày 9/7/2022 Thủ tướng đã có Quyết định số 806/QĐ-TTg về việc cấp xuất gạo từ nguồn dự trữ quốc gia 432,8 tấn cho tỉnh Bình Phước để hỗ trợ người dân do mất mùa./.
PV