Giáo dục - Nghề nghiệp
Lùi thời gian tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia do dịch Covid-19
09:06 AM 22/09/2021
(LĐXH)- Ngày 20/9, Ban Tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề Việt Nam đã thông báo lùi thời gian tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Dự kiến, thời gian Kỳ thi sẽ được tổ chức từ ngày 02 - 12/12/2021.
Theo thông báo ban đầu về kế hoạch, phương án tổ chức thi trực tiếp, trực tuyến và hướng dẫn các đoàn đăng ký dự thi từng nghề theo từng phương án tổ chức thi, Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021 sẽ tổ chức theo hai đợt, gồm: đợt 1, thi trực tuyến tối đa 11 nghề và 03 nghề trực tiếp tại tỉnh Quảng Ninh, thời gian dự kiến từ ngày 05 - 15/10/2021; đợt 2, thi trực tiếp đối với các nghề chưa được tổ chức ở đợt 1 khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, thời gian tổ chức dự kiến từ ngày 22 - 30/11/2021.

Các thí sinh tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và một số tỉnh thành khác trong cả nước phải giãn cách dài ngày theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Mới đây, trên cơ sở kết quả cuộc họp Ban Tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề Việt Nam rút gọn ngày gồm một số thành viên dự kiến chủ trì làm Chủ tịch Hội đồng thi quốc gia; lãnh đạo các trường dự kiến đăng cai tổ chức thi và một số đại biểu liên quan bàn về kết quả đăng ký dự thi ở các nghề. Cơ bản các ý kiến đều đánh giá do khó khăn trong việc tham dự kỳ thi, khả năng đảm bảo phòng, chống dịch tại điểm thi của các đoàn thi trực tuyến đợt 1, Ban Tổ chức đã thống nhất
lùi thời gian tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021 theo như dự kiến ban đầu.
Cụ thể, hoãn việc tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021 theo kế hoạch hai đợt 1 và 2 như nói trên, để lùi lại tổ chức cùng một đợt, bao gồm 35 nghề tổ chức thi, thời gian thi dự kiến từ ngày 02 - 12/12/2021. Danh sách các nghề thi theo hình thức trực tuyến và trực tiếp vẫn giữ nguyên như ban đầu.
Ban Tổ chức Kỳ thi đề nghị các đoàn tiếp tục triển khai công tác huấn luyện cho các thí sinh theo yêu cầu của đề thi Kỹ năng nghề quốc gia cùng với việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, bảo lưu danh sách thí sinh của các đoàn đã đăng ký trước đây với Ban Tổ chức cho đến khi Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 được tổ chức.
Năm trước, với chủ đề "Cải thiện quốc gia bằng sức mạnh của kỹ năng lao động", Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 được tổ chức từ ngày 28/9 đến ngày 10/10 với 34 nghề (3 nghề trình diễn), trong đó có 7 nghề lần đầu tổ chức thi; đã có 290 thí sinh đạt giải trong tổng số 474 thí sinh tham gia.
Kết thúc kỳ thi lần thứ 11, Ban Tổ chức đã trao Chứng chỉ Kỹ năng nghề xuất sắc cho 122 thí sinh; 69 Huy chương Đồng; 28 Huy chương Bạc, 71 Huy chương Vàng cho thí sinh đạt giải và 10 Đoàn có thành tích cao nhất. 

Chí Tâm