Xã hội
Lào Cai vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt hơn 5,7 tỷ đồng
09:55 AM 30/01/2023
(LĐXH)- Để có thêm nguồn lực chăm lo tốt hơn cho thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, trong năm 2022, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp ở tỉnh Lào Cai vận động ủng hộ được 5.709.849.759 đồng, đạt 117,73%.
Cụ thể, Quỹ cấp tỉnh, trong năm có 155/199 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ bằng tiền mặt hoặc ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản với tổng số 1.659.729.404 đồng, đạt 165,9% so với kế hoạch.
Quỹ cấp huyện và xã, tổng số tiền thu được 4.050.120.355 đồng, đạt 105,2%. Có 4/9 huyện, thành phố đạt và vượt kế hoạch gồm: thành phố Lào Cai vượt 48,6%, huyện Mường Khương vượt 31,9%, huyện Văn Bàn vượt 10%, huyện Bảo Thắng đạt 100% kế hoạch. Có 05 huyện, thị xã không đạt kế hoạch dự kiến vận động là huyện Bảo Yên (đạt 93,68% kế hoạch), thị xã Sa Pa (đạt 85,64% kế hoạch), huyện Bắc Hà (đạt 76,2% kế hoạch), huyện Bát Xát (đạt 73,07% kế hoạch); huyện Si Ma Cai (đạt 64,28% kế hoạch).

Tỉnh Bình Dương đến thăm và tặng quà người có công tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai)

Để đạt được kết quả trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã ban hành Công văn số 1142/MTTQ-BTT về việc triển khai cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022 (phát động từ ngày 22/6/2022 đến hết năm 2022, trọng điểm vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ) nhằm đẩy mạnh cuộc vận động, ủng hộ Quỹ. Qua đó, tạo thêm nguồn lực cho việc chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần người có công, thân nhân gia đình người có công với cách mạng; hỗ trợ nhà ở và nâng cấp, tu bổ các công trình ghi công, các nghĩa trang liệt sĩ.  
Trên cơ sở đó, Thường trực Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh tổ chức triển khai vận động đến từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc diện vận động cấp tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp huyện, cấp xã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch vận động, ủng hộ năm 2022 phù hợp với Quy chế quản lý và điều kiện cụ thể của địa phương nhằm huy động tối đa nguồn lực, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân. Các thành viên Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, thành viên Văn phòng giúp việc Ban quản lý Quỹ các cấp tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị ủng hộ và đôn đốc địa bàn được phân công phụ trách tăng cường công tác vận động ủng hộ Quỹ.
Từ nguồn Quỹ vận động được, toàn tỉnh đã hỗ trợ làm 46 nhà tình nghĩa, tổng số tiền là 2.300.000.000 đồng; sửa chữa 46 nhà tình nghĩa, tổng số tiền là 910.000.000 đồng; hỗ trợ sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ và nhà bia ghi tên liệt sỹ với kinh phí 437.364.000 đồng. Thăm hỏi, hỗ trợ người có công với cách mạng hoặc thân nhân người có công khi ốm đau, khám, chữa bệnh và khi qua đời mà gia đình gặp khó khăn với tổng số tiền là 1.079.118.000 đồng...
Ngoài sự ủng hộ trên, Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp còn nhận được những tấm lòng hảo tâm của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh chung tay góp sức trong phong trào xã hội hóa chăm sóc người có công, thân nhân người có công và hỗ trợ người có công về nhà ở như: Bộ Tư lệnh Quân khu 2 hỗ trợ làm 01 nhà, trị giá 80 triệu đồng; Công ty Phân Lân nung chảy Lào Cai làm 01 nhà ở, kinh phí thực hiện 80 triệu đồng; Công ty TNHH Chiến Thắng Lào Cai sửa chữa 01 nhà, kinh phí 15 triệu đồng...
Bà Đinh Thị Hưng, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Lào Cai, cho biết: Thực hiện cuộc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Lào Cai đã vận động các cơ quan, ban ngành, các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh cùng thực hiện tốt công tác thương binh xã hội để góp phần bù đắp những đau thương mất mát và cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Do đó, Ban Quản lý Quỹ các cấp tích cực tuyên truyền, vận động các cấp, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân trong toàn tỉnh tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ. Mỗi việc làm tốt đều thể hiện tình cảm và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương đối với những gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công.
“Cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự nhiệt tình tham gia của các tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, Ban quản lý các cấp thường xuyên được kiện toàn, các thành viên Ban quản lý và Văn phòng giúp việc cơ bản đều nhiệt tình, chủ động, tích cực tham gia phong trào thi đua và cuộc vận động ủng hộ Quỹ” - Giám đốc Đinh Thị Hưng, thông tin.
Để cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thu được kết quả tốt, trong năm 2023, tỉnh Lào Cai tiếp tục tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị trong việc chỉ đạo thực hiện Phong trào “Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng” trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với nhiều nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương…
Cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2023 sẽ được tỉnh Lào Cai phát động từ ngày 01/03/2023 đến hết năm 2023, trong đó tập trung cao điểm 01 tháng (từ ngày 28/6/2023 đến ngày 27/7/2023).

Chí Tâm