Lao động
Lâm Thao có trên 7.200 lao động được đào tạo nghề
03:08 PM 01/08/2020
(LĐXH)-Hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Huyện ủy Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2020, toàn huyện đã có trên 7.200 lao động được đào tạo nghề, đạt 102,9% so với mục tiêu Nghị quyết, nâng tỷ lệ lao động được truyền nghề và đào tạo nghề đạt 70%.
Nhằm thực hiện tốt công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, Lâm Thao đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp bằng nhiều hình thức, qua đó nâng cao nhận thức cho người dân trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp; chủ động rà soát số lượng lao động đã và chưa qua đào tạo, tìm hiểu nhu cầu học nghề của người lao động để tổ chức mở các khóa dạy nghề và tư vấn, giới thiệu việc làm sau khi học nghề.
Theo đó, đến nay đã có gần 13.000 lao động được giải quyết việc làm mới, trong đó số lao động đi làm việc tại nước ngoài là trên 2.000 người; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 98,5%, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của huyện xuống còn 1,46% (giảm 2,5% so với năm 2015). Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp – xây dựng 46,7%, thương mại – dịch vụ chiếm 31,5%, nông – lâm nghiệp 21,8%. 
Nhờ được đào tạo nghề, người dân ở xã Tứ Xá, huyện lâm Thao đã cung cấp được nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao
Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, các địa phương, các ngành, đoàn thể đã phối hợp tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền, tư vấn học nghề, dạy nghề và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho 3.250 lượt người; 4 hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện mục tiêu giảm nghèo cho 1.230 lượt người tham gia. Đồng thời, lồng ghép nhiệm vụ đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo với các chương trình mục tiêu phát  triển kinh tế - xã hội ở địa phương và chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả, toàn huyện đã mở được 60 lớp dạy nghề cho trên 2.000 lao động nông thôn, trong đó có 7 lớp đào tạo nghề, với tổng kinh phí trên 640 triệu đồng. Nội dung các lớp dạy nghề đã bám sát nhu cầu của người học, tăng thời gian học thực hành, cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng thực hành nghề và các kỹ năng mềm.
Tiếp đó, Lâm Thao còn chú trọng gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm, giúp cho nhiều lao động nông thôn “ly nông không ly hương”. Nhờ đó chất lượng công tác đào tạo nghề được nâng lên, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 80%. Thông qua các hoạt động khuyến công, khuyến nông, đã tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật với các kiến thức về sản xuất lương thực, rau màu, phòng chống dịc bệnh cho đàn vật nuôi với gần 6.000 lượt người, trong đó có trên 1.600 lượt người là đối tượng nghèo, cận nghèo.
Ngoài ra, các giải pháp giảm nghèo còn được huyện thực hiện thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Hơn 4 năm qua, toàn huyện đã triển khai 19 dự án phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, với số tiền tren 540 triệu đồng, hỗ trợ cho 16 gia đình tham gia; xây dựng và triển khai 71 mô hình về sản xuất nông nghiệp như: lúa giống mới, mô hình chăn nuôi, bón phân khép kín cho gần 1.000 hộ tham gia, trong đó có 123 hộ thuộc diện nghèo.
Công tác vay vốn giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và vay vốn hộ nghèo, cận nghèo được chú trọng. Theo đó, Lâm Thao đã chỉ dạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiến hành rà soát, phân loại các đối tượng để có chính sách hỗ trợ hợp lý, phù hợp và tạo điều kiện để các hộ được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, đầu tư vào sản xuất, cải thiện đời sống. Thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã có 453 lượt người được vay vốn ưu đãi, với tổng số tiền 16,748 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ vay vốn giải quyết việc làm trên địa bàn huyện lên đạt trên 22 tỷ đồng.
Đặc biệt, từ kiến thức được học thông qua đào tạo nghề, cũng như nguồn vốn được vay, giúp cho nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, làm giàu bền vững. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của Lâm Thao đạt 52 triệu đồng, tăng 21,1 triệu so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,46%, giảm 2,5% so với trước khi thực hiện Nghị quyết.
Xác định công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững là một trong những chính sách ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 09, huyện Lâm Thao đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong tời gian tới mà trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và nâng cao chất lượng đào tạo nghề; tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện đồng bộ các chương trình, mục tiêu giảm nghèo, phấn đấu giảm nghèo bền vững, hướng  dến xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Lê Hoàng