Xã hội
Huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa): Tập trung thực hiện chính sách an sinh xã hội
02:07 PM 13/10/2021
An sinh xã hội là một trong những chính sách cơ bản, hướng đến mục tiêu phát triển con người. Xác định được điều đó, huyện Thọ Xuân luôn quan tâm triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giúp người nghèo, đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội có điều kiện được chăm sóc tốt hơn.
 Theo số liệu thống kê, toàn huyện hiện đang chi trả trợ cấp thường xuyên cho hơn 5.805 đối tượng người có công, thân nhân người có công với cách mạng (với tổng kinh phí hàng tháng là gần 10,7 tỷ đồng) và gần 13.806 đối tượng, hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ (kinh phí thực hiện là trên 7,078 tỷ đồng/tháng). Để triển khai kịp thời các chính sách bảo trợ xã hội, bảo hiểm xã hội, người có công, bảo vệ chăm sóc trẻ em..., thời gian qua, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, trọng tâm là làm tốt công tác giảm nghèo như: Ưu tiên thực hiện các chính sách, trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, vay vốn tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm, xây mới, sửa chữa nhà ở... giúp người yếu thế vươn lên ổn định cuộc sống. Đến nay, 100% các đối tượng đã được chuyển hưởng trợ cấp ưu đãi theo quy định; gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư cùng địa bàn. Hàng năm, có gần 2.202 người có công được điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình; 100% người có công, thân nhân người có công, hộ nghèo được thụ hưởng chế độ bảo hiểm y tế.
Tặng quà cho đối tượng chính sách trên địa bàn
Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc đời sống người có công với cách mạng được duy trì thường xuyên với các chương trình tình nghĩa là xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; xây dựng nhà tình nghĩa; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... được phát động tới toàn thể các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân. Qua đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cộng đồng dân cư, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện chăm lo cho đối tượng chính sách, góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội.
Chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm luôn được các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện quan tâm, được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp sát thực mang lại hiệu quả cao, giúp người nghèo từng bước chủ động vươn lên thoát nghèo; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, cải thiện đáng kể điều kiện ăn ở đi lại, học hành, khám chữa bệnh của Nhân dân. Nhờ đó, số hộ nghèo toàn huyện giảm từ 2,99% đầu năm 2018 xuống còn 1,37% cuối năm 2020 (từ 1.776 hộ đầu năm 2018 giảm còn 798 hộ cuối năm 2020). Đối với những người yếu thế, đã được các địa phương trên địa bàn huyện đặc biệt quan tâm, những năm qua, hàng trăm ngàn lượt người đã được trợ cấp xã hội tại cộng đồng, cứu trợ đột xuất và hưởng các chính sách về bảo trợ xã hội.
Bà Hà Thị Ngân, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thọ Xuân, cho biết: Với những nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, nhiều năm qua, kinh tế của huyện có sự phát triển vượt bậc. Cùng với đó, các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực xã hội trên địa bàn luôn đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của người có công, người nghèo, các đối tượng yếu thế được cải thiện rõ rệt. Vì vậy, việc đảm bảo an sinh xã hội đã góp phần tạo lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời giữ vững sự ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác an sinh xã hội vẫn còn có những hạn chế: Đời sống của một bộ phận người nghèo còn khó khăn, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững; do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, huy động các nguồn lực xã hội hóa cho công tác giảm nghèo còn gặp khó khăn; đội ngũ cán bộ thực hiện chính sách vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu hội nhập, phát triển của huyện. Chính vì vậy, thời gian tới, ngành lao động - thương binh và xã hội tham mưu cho UBND huyện tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; tập trung hỗ trợ người yếu thế, thông qua vay vốn tạo việc làm, tiếp cận thông tin thị trường lao động, dạy nghề để có việc làm và thu nhập ổn định, cải thiện điều kiện sống. Các chính sách giảm nghèo tập trung vào việc hỗ trợ nguồn lực về sản xuất để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững./.

PV