Lao động
Hưng Yên: Nhiều lao động có việc làm từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc
03:56 PM 26/10/2018
(LĐXH) - Trong thời gian qua, Quỹ Quốc gia về việc làm tại Hưng Yên đã hoạt động rất hiệu quả, góp phần hỗ trợ và tạo việc làm cho nhiều người lao động, đặc biệt là thông qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể, trong đó Liên đoàn Lao động tỉnh là một đơn vị tiêu biểu.

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên, tính đến hết quý III năm 2018, tổng nguồn vốn tín dụng CSXH đạt trên 2.488 tỷ đồng, tăng 11,9 tỷ đồng so với quý II; tăng 148 tỷ đồng so với ngày 31.12.2017.  

Tổng dư nợ đạt trên 2.480 tỷ đồng, tăng 11 tỷ đồng so với quý II, tăng 148,6 tỷ  đồng so với ngày 31.12.2017.  

Việc tập trung huy động vốn và giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh cho trên 22 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai tốt kế hoạch tín dụng, thực hiện thu nợ, giải ngân kịp thời vốn quay vòng, vốn mới, không để tồn đọng vốn, chất lượng tín dụng được bảo đảm. Các cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và chính quyền địa phương, tổ chức thực hiện khá tốt các nội dung được ủy thác; hầu hết tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện nghiêm túc quy trình nghiệp vụ. 

Còn theo Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Hưng Yên, cùng với sự phát triển nhanh về số lượng doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đội ngũ CNVCLĐ tỉnh Hưng Yên đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đầu năm 2013, toàn tỉnh có gần 130.000 CNVCLĐ với 85.366 đoàn viên Công đoàn; đến hết năm 2017, toàn tỉnh có gần 150.000 CNVCLĐ với 137.843 đoàn viên Công đoàn được phân bố đa dạng giữa các ngành nghề, các thành phần kinh tế.

Người lao động được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ quốc gia việc làm để phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định

Trong thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, một trong những hoạt động được người lao động đánh giá cao là việc LĐLĐ tỉnh triển khai có hiệu quả dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm. 

Theo đánh giá, nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm được LĐLĐ tỉnh Hưng Yên quản lý và thẩm định đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả. Với số tiền được giao quản lý là hơn 1,8 tỷ đồng, 5 năm qua Quỹ đã giải ngân được 49 lượt dự án, tạo việc làm cho 411 người tham gia. Mức vay bình quân là 31 triệu đồng/hộ gia đình, hiện các dự án đang triển khai vốn vay chủ yếu sử dụng với mục đích: Đầu tư cải tạo, trồng mới cây ăn quả ngắn ngày có giá trị cao (Bưởi diễn, cam, quýt, chuối…); Phát triển đàn bò, đàn lợn, xây dựng hệ thống chuồng trại có hệ thống bơm nước tự động, xây hệ thống Bioga cho gia đình sử dụng nhằm tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí sinh hoạt.

Cán bộ phòng giao dịch NHCSXH huyện Mỹ Hào hướng dẫn khách hàng vay vốn tín dụng chính sách

Điều đáng mừng là các dự án trên đã góp phần nâng cao đời sống gia đình và mang lại thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/hộ/tháng. Cá biệt, có dự án mang lại thu nhập 10 triệu đồng/hộ/tháng.

Từ kết quả trên cho thấy, mặc dù nguồn vốn không nhiều, nhưng hoạt động cho vay của Quỹ được LĐLĐ Hưng Yên triên khai rất hiệu quả, góp phần quan trọng hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động. Thông qua Quỹ quốc gia về việc làm đã hỗ trợ nhiều đối tượng lao động có cơ hội tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi để mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo và tự tạo việc làm cho bản thân, gia đình và cộng đồng./.

 

PV
Từ khóa: Việc Làm lao động