Lao động
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gia Thụy: Tạo điều kiện cho hội viên vay vốn giải quyết việc làm
03:01 PM 30/08/2017
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Gia Thụy (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) có 1.453 hội viên, sinh hoạt ở 22 chi hội. Những năm qua, hoạt động ủy thác cho vay giữa phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Long Biên với Hội LHPN phường đã giúp hàng nghìn lượt hội viên có nhu cầu vay vốn được tiếp cận nhanh nhất với nguồn vốn ưu đãi.
Hiện nay, Hội LHPN phường đang quản lý 04 tổ vay vốn và tiết kiệm để nhận ủy thác từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Long Biên. Hội LHPN phường được Phòng giao dịch đánh giá là đơn vị thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay, nguồn vốn tăng trưởng nhanh, giải ngân kịp thời, không có nợ quá hạn. Để thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay, Hội LHPN phường luôn sát cánh cùng phòng giao dịch Ngân hàng chính sách quận thực hiện nhiều giải pháp để hội viên phụ nữ nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhanh nhất. Hội đã tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi hộ nghèo và đối tượng chính sách, chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên đến cán bộ, hội viên phụ nữ. Các chi hội phụ nữ tích cực tham gia cùng với chính quyền, các đoàn thể xác định đối tượng hộ cận nghèo có đủ điều kiện vay vốn, xác định đối tượng vay vốn theo từng chương trình của Ngân hàng chính sách xã hội.
Bên cạnh đó, việc bình xét vay vốn đều đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, công khai, dân chủ. Tổ vay vốn và tiết kiệm tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về tín dụng ưu đãi đến các đối tượng vay vốn. Đồng thời, trực tiếp thu lãi hằng tháng, đôn đốc hội viên trả vốn khi đến hạn. Để giúp các hộ hội viên sử dụng đồng vốn có hiệu quả, Hội LHPN phường rất coi trọng việc hướng dẫn các hội viên vay vốn về kỹ thuật sản xuất, kiến thức kinh doanh. Hằng năm, Hội LHPN phường phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm dạy nghề quận Long biên tổ chức dạy nghề, tạo thêm việc làm cho hội viên phụ nữ, các hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Từ nguồn vốn này đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo của địa phương. Đến nay, 100% các chi hội phụ nữ đều thực hiện dịch vụ ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ tính đến tháng 11/2017 đạt 4,977 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 118 hộ vay. Trong đó, chương trình cho vay giải quyết việc làm có 27 hộ với 1,280 tỷ đồng; chương trình cho vay vay hộ mới thoát nghèo có 90 hộ vay với số vốn 3,675 tỷ đồng; vốn vay học sinh sinh viên cho 01 hộ vay với số tiền là 22 triệu đồng… Nhiều hộ viên được vay vốn đã phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống. Năm 2015, được sự hỗ trợ của Hội LHPN phường, gia đình chị Nguyễn Thị Ngoan, chi hội 16 đã được vay 30 triệu đồng theo chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo. Kết hợp với nguồn vốn tự có và vay mượn thêm của anh em trong gia đình chị đã mở hàng bán cơm. Sau 2 năm, chị đã hoàn trả đủ vốn vay và tiếp tục vay món mới để phát triển kinh tế gia đình. Cũng được vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, qua kênh vay vốn của Hội Phụ nữ, Chị Nguyễn Thị Hương ở chi hội 14, được vay 30 triệu đồng. Có thêm vốn, gia đình Chị đầu tư mở cửa hàng cắt may, tạo việc làm thường xuyên cho 04 lao động...
 Hội viên phụ nữ phường vay vốn bằng nguồn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội
Nhờ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình đã đầu tư mở rộng sản xuất như mở rộng thêm cửa hàng, đầu tư kinh doanh dịch vụ, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, tăng doanh thu, tăng thu nhập cho người lao động, từ đó góp phần tăng tích lũy để tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, nhiều con em của các gia đình hội viên được vay vốn để theo học đại học, cao đẳng, trung cấp nghề.
Để có được những kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên Ngân hàng còn là sự chỉ đạo, tin tưởng và ủng hộ của cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở trong việc tuyên truyền, triển khai kịp thời các chỉ thị của Đảng, nghị quyết của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi. Đặc biệt, công tác quản lý nguốn vốn vay được lãnh đạo phường và Ban chấp hành Hội LHPN phường quan tâm, chỉ đạo sát sao từ khâu thành lập tổ tiết kiệm và vay vốn đến việc bình xét cho vay nên nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã được triển khai nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng.
Trong thời gian tới, để tiếp tục giúp người dân tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi, Hội LHPN phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội quận Long Biên tiếp tục bám sát định hướng chỉ đạo của cấp trên, xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng cho vay sát với tình hình thực tế. Đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn cho vay theo kế hoạch. Tiếp tục khai thác, bổ sung các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng như hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo, hộ giải quyết việc làm với mục tiêu chống tái nghèo, thoát nghèo bền vững. Đồng thời, tiếp tục đề xuất với Ngân hàng nâng mức vay tín chấp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ gia đình mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo việc làm mới cho nhiều lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Hoàng Ngọc Tuyến