Xã hội
Hàng Dự trữ Quốc gia xuất cấp luôn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng
01:09 PM 16/07/2018
(LĐXH) Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Một số điểm cầu tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

Xuất cấp khoảng 748 tỷ đồng hàng dự trữ nhà nước để hỗ trợ nhân dân
Tham dự hội nghị còn có tập thể Lãnh đạo Tổng cục DTNN; đại diện các Bộ, ngành tham gia quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG) như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ NN&PTNN, Bộ Y tế, đại diện Lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính cùng 21 điểm cầu tại Cục DTNN khu vực trong cả nước.
Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Thời cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm 2018, ngoài việc xây dựng thể chế, chính sách, để trình Bộ Tài chính ban hành làm cơ sở cho việc tổ chức nhập mua theo chỉ tiêu kế hoạch, công tác quản lý hàng DTQG của các Bộ, ngành đã được tăng cường và chủ động, đặc biệt trong việc trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp, sử dụng hàng DTQG để khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt, phòng chống dịch bệnh và cứu đói góp phần đảm bảo an sinh, an toàn và trật tự xã hội”.
Từ đầu năm 2018 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định xuất cấp hàng DTQG cho các địa phương với tổng giá trị khoảng 748 tỷ đồng để hỗ trợ cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ học sinh, dự án trồng rừng, giáp hạt, lũ lụt, mất mùa và dịch bệnh…
“Sự phối hợp giữa các bộ, ngành đã đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả, góp phần ổn định sản xuất và đời sống nhân dân trong các vùng xảy ra bão lụt, dịch bệnh và giáp hạt” – Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Thời nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong đó, Tổng cục DTNN đã xuất cấp được 64.900 tấn gạo và vật tư thiết bị cho các mục tiêu cứu trợ, hỗ trợ nhân dân mùa giáp hạt, Tết Nguyên đán 2018, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn, trồng rừng… đồng thời, thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao hỗ trợ nhân dân Cuba 5.000 tấn gạo với tổng giá trị xuất cấp trên 640 tỷ đồng.
Phó Tổng cục trưởng khẳng định: “Số lượng hàng DTQG đã xuất cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và phân bổ đúng đối tượng, vận chuyển kịp thời đến các địa phương được cứu trợ, hỗ trợ góp phần giúp đồng bào kịpthời khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu đói, hỗ trợ học sinh ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và phục vụ tốt công tác quốc phòng, an ninh trong cả nước”.
Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, để tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng nhập kho, Tổng cục DTNN đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác quản lý chất lượng hàng DTQG nhập kho năm 2018 tại các đơn vị cũng như xây dựng kế hoạch giám sát phúc tra chất lượng hàng vật tư theo kế hoạch nhập hàng năm 2018.

Tổng cục trưởng Đỗ Việt Đức phát biểu tại Hội nghị

Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Thời cũng cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2018, nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia và ứng phó biến đổi khí hậu rất lớn trong khi nguồn lực DTQG còn hạn chế. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức. Do đó, mục tiêu đặt ra cho ngành DTNN là tập trung nguồn lực để thực hiện mục tiêu của DTQG; xuất cấp hàng DTQG khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ, cứu trợ các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai, khống chế dịch bệnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng; hàng DTQG được quản lý, bảo quản an toàn, chất lượng đảm bảo...
Để thực hiện các mục tiêu này, Tổng cục DTNN cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật DTQG; nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; định mức kinh tế kỹ thuật và quản lý chất lượng hàng DTQG làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành DTQG.
Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý số lượng, chất lượng, đối tượng được sử dụng hàng DTQG xuất cấp hỗ trợ theo các quyết định của cấp có thẩm quyền. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG tại các đơn vị trực tiếp quản lý, bảo quản hàng DTQG.
Tại Hội nghị, đại diện một số Bộ, ngành tham gia quản lý hàng DTQG như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công thương... các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính cũng như đại diện một số Cục DTNN khu vực bày tỏ kiến nghị cũng như các giải pháp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Dự trữ Nhà nước trong năm 2018.

Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Thời báo cáo công tác DTNN trong 6 tháng đầu năm 2018

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về dự trữ
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ công chức ngành DTNN đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018.
Trong 6 tháng cuối năm 2018, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu đề nghị ngành DTNN tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về dự trữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; chú trọng phát triển nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị và năng lực công tác; chủ động đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. Đồng thời, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao; quản lý và theo dõi sát sao hàng DTNN sau khi đã cấp phát; có kế hoạch về xây dựng, nâng cấp cơ sở kho tàng nhằm đáp ứng nhiệm vụ của ngành trong ngắn hạn và dài hạn...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu trao cờ thi đua của Bộ Tài chính

cho các đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu

phong trào thi đua ngành Tài chính 2017

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Văn Hiếu cũng như ý kiến phát biểu của các đại biểu đại diện cho các Bộ, ngành tham gia quản lý hàng Dự trữ, Lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ cũng như các Cục DTNN khu vực, Tổng cục trưởng Đỗ Việt Đức yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức ngành DTNN cần nỗ lực quyết tâm khắc phục những khó khăn, tồn tại, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài chính giao năm 2018.
Cũng tại Hội nghị, để ghi nhận những kết quả và thành tích đã đạt được của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành DTNN trong thời gian qua, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu đã trao tặng Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân và Cờ Thi đua của Bộ Tài chính cho các tập thể thuộc Tổng cục DTNN có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua./.
PV