Xã hội
Hải Dương: Đề nghị hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người nghèo, cận nghèo
11:22 AM 18/02/2021
UBND tỉnh Hải Dương đề nghị mức hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT (ngoài mức 70% ngân sách nhà nước đã hỗ trợ) cho người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu thụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt BHYT) theo quy định.

Tại Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện ngoài mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh. Đây là năm đầu tiên UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua nghị quyết hỗ trợ đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Vũ Hồng Khiêm đọc Tờ trình về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Các trường hợp đề nghị hỗ trợ gồm: Người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu thụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt BHYT). Người thuộc hộ cận nghèo. Người thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định tham gia BHYT tại cơ quan BHXH trong tỉnh. Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại cơ quan BHXH trong tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị mức hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT (ngoài mức 70% ngân sách nhà nước đã hỗ trợ) cho người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu thụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt BHYT) theo quy định. Người thuộc hộ cận nghèo theo quy định hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT (ngoài mức 70% ngân sách nhà nước đã hỗ trợ). Người thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT (ngoài mức 30% ngân sách nhà nước đã hỗ trợ). Các mức hỗ trợ này vẫn giữ nguyên như năm 2020.

Người tham gia BHXH tự nguyện theo quy định thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ thêm 10% mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/tháng (ngoài mức 30% đối với người thuộc hộ nghèo và 25% đối với người thuộc hộ cận nghèo đã được ngân sách Nhà nước hỗ trợ).

Người hỗ trợ thuộc nhiều loại hình đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT, hỗ trợ bổ sung mức đóng BHXH tự nguyện chỉ hưởng một mức hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện cao nhất.

UBND tỉnh đề nghị thời gian thực hiện hỗ trợ đối với các trường hợp tham gia BHYT từ ngày 1.1 đến hết ngày 21.12.2021. Người tham gia BHXH tự nguyện thực hiện từ ngày 1.1.2021 đến hết ngày 31.12.2025.

Nguồn kinh phí dự kiến hỗ trợ cho các trường hợp tham gia BHYT năm 2021 là hơn 11,8 tỷ đồng. 

Nhóm người tham gia BHXH tự nguyện thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo dự kiến mỗi năm có khoảng 1.300 người tham gia với số tiền hỗ trợ 240 triệu đồng/năm.

Từ năm 2018, tỉnh Hải Dương thực hiện việc hỗ trợ thêm đối với các đối tượng tham gia BHYT ở trên. Việc làm này mang lại hiệu quả rõ rệt. Năm 2017, khi tỉnh chưa thực hiện chính sách hỗ trợ thêm, cả 3 đối tượng trên chỉ có 37.912 người tham gia BHYT, năm 2020 dự kiến có 44.916 người tham gia, tăng 7.004 người.

Năm 2020, dự kiến có 180 người thuộc hộ nghèo, 339 người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện. Tỷ lệ các trường hợp này tham gia BHXH tự nguyện chưa cao, một phần do nhận thức còn hạn chế, mức hỗ trợ còn thấp. Đặc biệt, họ hầu hết là lao động tự do, thu nhập thấp, bấp bênh, đời sống còn nhiều khó khăn./.

PV