Lao động
Điện lực Dương Kinh thực hiện tốt Văn hóa An toàn lao động
02:04 PM 30/06/2022
lLĐXH - Trước những yêu cầu và đòi hỏi nghiêm ngặt về công tác an toàn lao động trong sản xuất– vận hành của ngành điện, Điện lực Dương Kinh (Hải Phòng) đã chủ động tổ chức huấn luyện định kỳ về quy trình an toàn điện, các quy định trình tự thực hiện biện pháp đảm bảo ATVSLĐ; tổ chức kiểm tra máy móc, thiết bị vận hành lưới điện; thực hiện đầy đủ chế độ về chính sách bảo hộ lao động, chấp hành quy trình, nội quy ATVSLĐ, Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật ATVSLĐ...

Quận Dương Kinh cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 15km, được xác định là trọng điểm phát triển kinh tế phía Đông Nam của thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Quận có nhiều tiềm năng để thu hút các nhà đầu tư phát triển dịch vụ, xây dựng cơ sở  hạ tầng, phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị mới một cách đồng bộ văn minh hiện đại. Phụ tải khu vực quận Dương Kinh ngày càng tăng cao, từ 7-9%, với công suất lớn nhất khoảng 17MW, đặc biệt khi có những đợt nắng nóng cực đoan ở mùa hè, phụ tải dự báo tăng 10%-12%với công suất lớn nhất khoảng trên 20MW.

Chuẩn bị tốt hệ thống lưới điện đảm bảo phục vụ điện trong mùa cao điểm

Thực tế nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đã quan tâm  chỉ đạo Điện lực Dương Kinh đầu tư cải tạo mới hệ thống lưới điện, hoán đổi máy biến áp, đường dây, phương thức cấp điện hợp lý nên việc cung ứng điện trên địa bàn quận Dương Kinh được cải thiện đáng kể. Với phương châm "Sản xuất phải đảm bảo an toàn, có an toàn mới tiến hành sản xuất”, ngay từ đầu năm, đơn vị đã lập kế hoạch ATVSLĐ - PCCN chủ động thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch; cấp đầy đủ trang thiết bị, đồ bảo hộ lao động cho công nhân theo đúng quy định như: dây da an toàn, găng tay, ủng cách điện....

Điện lực Dương Kinh đã có nhiều giải pháp hữu hiệu, tăng cường chỉ đạo chặt chẽ công tác an toàn lao động, đầu tư trang thiết bị an toàn hiện đại, xây dựng lưới điện thông minh, áp dụng số hóa trong công tác an toàn lao động, quản lý đo đếm điện năng, nâng cao năng lực công tác quản lý vận hành nhằm tiết kiệm, giảm sức lao động cho công nhân, đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị điện. Cùng với đó, hàng năm, đơn vị tổ chức huấn luyện định kỳ về quy trình an toàn điện, các quy định trình tự thực hiện biện pháp đảm bảo ATVSLĐ; tổ chức kiểm tra máy móc, thiết bị vận hành lưới điện; thực hiện đầy đủ chế độ về chính sách bảo hộ lao động, chấp hành quy trình, nội quy ATVSLĐ, Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật ATVSLĐ... Đồng thời, đơn vị phối hợp với ngành chức năng xây dựng kế hoạch diễn tập phòng cháy, chữa cháy và thực hành các phương án phòng cháy, chữa cháy khắc phục sự cố tại hiện trường. Công tác an toàn lao động là nhiệm vụ số 1 trong sản xuất - vận hành. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật an toàn lao động nhằm bảo toàn lực lượng lao động góp phần xây dựng văn hóa an toàn lao động ngày càng vững mạnh.

Trước những yêu cầu và đòi hỏi nghiêm ngặt về công tác an toàn lao động trong sản xuất– vận hành của ngành Điện, Điện lực Dương Kinh đã chú trọng, quan tâm đặc biệt về lĩnh vực an toàn- vệ sinh lao động. Đơn vị đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể để triển khai công tác an toàn nhưkiện toàn nhân sự làm công tác an toàn chuyên trách, bố trí đào tạo lực lượng an toàn vệ sinh viên cho các Tổ, Đội, tối thiểu mỗi đơn vị có từ 1-2 an toàn vệ sinh viên, hàng năm kiện toàn các Tiểu ban chỉ đạo về công tác an toàn, hành lang lưới điện, Hội đồng bảo hộ lao động, Tiểu ban chỉ tìm kiếm cứu nạn và phòng chống lụt bão, hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh. Chỉ đạo các Đội, Tổ sản xuất kiện toàn và thực hiện đúng, đầy đủ các biểu mẫu hồ sơ, sổ sách theo quy định của Tổng Công ty và Công ty.Tổ chức Lễ phát động để người lao động ký cam kết thực hiện tốt “Văn hóa an toàn lao động” năm 2022 trong Điện lực.

Duy trì nề nếp giao ban an toàn đầu tuần do Giám đốc Điện lực chủ trì, phối hợp với Công đoàn tổ chức kiểm soát lao động tại các đơn vị, kiểm tra an toàn lao động trên phần mềm ECP và hiện trường làm việc. Khi có công tác trên lưới điện, Điện lực bố trí người giám sát an toàn lao động chặt chẽ, kiểm tra kỹ thủ tục phiên làm việc, phiếu công tác, lệnh công tác, các biện pháp an toàn đã thực hiện, nhân lực thi công phải có đầy đủ sức khỏe mới cho phép vào làm việc.Tất cả các công việc sửa chữa lưới điện có kế hoạch phải khảo sát, lập phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn, kiểm soát chặt chẽ theo đúng hướng dẫn của Công ty. Đối với những công việc đột xuất(xử lý sự cố, ngăn ngừa sự cố, chống quá tải…) Điện lực cũng thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thi hành đầy đủ chế độ phiên,phiếu công tác, lệnh công tác, thực hiện việc nối đất an toàn đúng quy trình an toàn điện.

Đoàn kiểm tra công tác an toàn - lao động Công ty Điện lực Hải Phòng kiểm tra hồ sơ, tài liệu an toàn tại Đội Quản lý vận hành
(Ảnh: Hoàng Công Hoan)

Ban lãnh đạo Điện lực cam kết và quyết tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc khâu an toàn lao động. Đối với công nhân lao động trực tiếp, yêu cầu tập trung năng lực, trí tuệ để trao đổi kinh nghiệm và làm tốt công tác an toàn - vệ sinh lao động, đặc biệt trong thời gian diễn ra nắng nóng gay gắt, đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn, không để xảy ra bất cứ sai sót nào trong công tác quản lý vận hành. Trường hợp Cán bộ- công nhân nếu có lỗi trong công tác an toàn- vệ sinh lao động đều được nhắc nhở để khắc phục tồn tại, đồng thời cá nhân có lỗi đều bị trừ điểm thi đua trong tháng.

Kỷ luật an toàn lao động là sức mạnh để bảo vệ người lao động, bảo vệ tài sản thiết bị hệ thống điện, nhằm duy trì và phát triển ngành điện. Với sự quyết tâm cao nhất về kỷ luật an toàn lao động, người đứng đầu đơn vị và cán bộ- công nhân Điện lực Dương Kinh cam kết thực hiện nghiêm túc công tác an toàn- vệ sinh lao động, mang lại sự bình an, hạnh phúc cho người lao động, góp phần cùng Công ty Điện lực Hải Phòng thực hiện tốt công tác an toàn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất- vận hành.

Trần Huyền