Thời sự
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa XI thành công tốt đẹp: Đồng chí Nguyễn Phú Cường tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025
04:32 PM 16/10/2020
(LĐXH) - Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, sáng nay (16-10), đồng chí Nguyễn Phú Cường đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt trước đại hội

Theo đó, chiều 15-10, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 52 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành diễn ra vào tối ngày 15-10, đã bầu 14 đồng chí vào Ban TVTU. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Cao Tiến Dũng, Quản Minh Cường tiếp tục tái đắc cử chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban TVTU giữ chức vụ Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã biểu quyết số lượng và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng gồm 20 đồng chí chính thức và 2 dự khuyết.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai dự đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng ra mắt tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua mục tiêu tổng quát 5 năm tới: “mục tiêu tổng quát trong 05 năm tới là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí và khát vọng phát triển; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tích cực, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị-xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh; xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện về kinh tế-xã hội; là trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cảng nước sâu, cửa ngõ giao thương quốc tế; một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển”…

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu đã nêu gương trước Đảng, tập trung trí tuệ đóng góp tích cực góp phần vào thành công của đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Thành công tốt đẹp có ý nghĩa thắng lợi có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Đây là tiền đề rất quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đặt ra trong 5 năm tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng hoa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của tỉnh nhà, cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) đoàn kết, thống nhất, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, khai thác hiệu quả các nguồn lực, chăm lo cho con người phát triển toàn diện; quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh lần thứ XI đã đề ra, xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà, hoa cho các đồng chí không tham gia BCH, Ban TVTU khóa mới

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đề nghị, ngay sau Đại hội, tất cả các tổ chức đảng từ tỉnh đến chi bộ nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong toàn Đảng bộ và tuyên truyền sâu rộng đến toàn dân trong tỉnh về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết của Đại hội.

Dịp này, các đại biểu dự đại hội đã ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung với tổng số tiền trên 291 triệu đồng. Đảng bộ tỉnh cũng tặng quà, hoa cho các đồng chí không tái cử khóa mới./.

Nguyệt Hà